25 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

Nytt boende för ensamkommande flyktingbarn öppnat

Trycket på kommunen att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn ökar. Nu har ett asylboende med sju platser för ensamkommande flyktingbarn öppnats av kommunen på Ällagatan 21.

I början av året skrev kommunen kontrakt med Migrationsverket om fyra asylplatser och sex platser för de som fått personligt uppehållstillstånd, så kallade put-platser. Båda grupperna fick bo på samma ställe, ”Bergskanten” på Danska vägen 64 med nio platser. Efter att Ällagatans boende öppnat så är ”Bergskanten” enbart avsett för dem med uppehållstillstånd.

Ett avtal om fyra plus sex platser betyder med Migrationsverkets termer att kommunens kvot är tio personer. I genomsnitt räknar kommunen med att en asylutredning tar fyra månader och omsättningshastigheten är 2,5 gånger per år.

– Fördelen med ett avtal är att vi får pengar utan att ansöka extra om dem hela tiden. Vår kvot är tio men om man ligger något under den så kan man styra mer vilka åldrar och kön på barnen som vi tar emot. Det är viktigt att skapa en homogen grupp, säger Susanne Larsson, S, ordförande i socialnämnden.

För närvarande har kommunen tagit emot 20 ensamkommande flyktingbarn. De första som anlände var Afghanska pojkar i äldre tonåren. Sedan kom både tjejer och pojkar från Somalia och Eritrea. De som är unga har fått en mer lämplig placering i familjeboende i stället.

Nu är alltså inte gruppen homogen längre och trycket ökar på kommunerna.

Enligt de prognoser som kommunen har tillgång till har trycket på kommunerna fördubblats, och mest ökar det från Syrien.

Kommunen får i dagsläget 1 900 kronor per dygn och plats, fram tills dess att personen går ur gymnasiet. Men kommunens kostnader är inte så höga.

– Prognosen är att det täcker kostnaderna. Men framförhållningen är katastrofal. En person kan komma redan nästa dag. Det första boendet blev fullt direkt.

Susanne Larsson är missnöjd med att lagstiftningen i dag inte tar hänsyn till flyktingmottagning eller anhöriginvandring. Delningstalet ändras allteftersom söktrycket ökar på kommunerna.

– Avtalet förändras inte men då kommer vår kvot att öka.

Vilken framförhållning har ni på fler platser?

– Vi kan säkert starta ytterligare ett boende. Svårigheten är att ge dem bostäder när ska flytta till något eget. Bostadsbristen är alarmerande.

I början av året skrev kommunen kontrakt med Migrationsverket om fyra asylplatser och sex platser för de som fått personligt uppehållstillstånd, så kallade put-platser. Båda grupperna fick bo på samma ställe, ”Bergskanten” på Danska vägen 64 med nio platser. Efter att Ällagatans boende öppnat så är ”Bergskanten” enbart avsett för dem med uppehållstillstånd.

Ett avtal om fyra plus sex platser betyder med Migrationsverkets termer att kommunens kvot är tio personer. I genomsnitt räknar kommunen med att en asylutredning tar fyra månader och omsättningshastigheten är 2,5 gånger per år.

– Fördelen med ett avtal är att vi får pengar utan att ansöka extra om dem hela tiden. Vår kvot är tio men om man ligger något under den så kan man styra mer vilka åldrar och kön på barnen som vi tar emot. Det är viktigt att skapa en homogen grupp, säger Susanne Larsson, S, ordförande i socialnämnden.

För närvarande har kommunen tagit emot 20 ensamkommande flyktingbarn. De första som anlände var Afghanska pojkar i äldre tonåren. Sedan kom både tjejer och pojkar från Somalia och Eritrea. De som är unga har fått en mer lämplig placering i familjeboende i stället.

Nu är alltså inte gruppen homogen längre och trycket ökar på kommunerna.

Enligt de prognoser som kommunen har tillgång till har trycket på kommunerna fördubblats, och mest ökar det från Syrien.

Kommunen får i dagsläget 1 900 kronor per dygn och plats, fram tills dess att personen går ur gymnasiet. Men kommunens kostnader är inte så höga.

– Prognosen är att det täcker kostnaderna. Men framförhållningen är katastrofal. En person kan komma redan nästa dag. Det första boendet blev fullt direkt.

Susanne Larsson är missnöjd med att lagstiftningen i dag inte tar hänsyn till flyktingmottagning eller anhöriginvandring. Delningstalet ändras allteftersom söktrycket ökar på kommunerna.

– Avtalet förändras inte men då kommer vår kvot att öka.

Vilken framförhållning har ni på fler platser?

– Vi kan säkert starta ytterligare ett boende. Svårigheten är att ge dem bostäder när ska flytta till något eget. Bostadsbristen är alarmerande.

  • Rikard Jansson