29 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:53

Låga skolkostnader - men lägre betyg än snittet

Falköpings niondeklassare har höga meritvärden i förhållande till skolans kostnader. Det går att konstatera när Dagens samhälle jämför kostnadseffektiviteten i Skolsverige.
– En eloge till all personal som gör ett fantastiskt arbete, säger Allan Bjärkhed, KD, som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Falköping hamnar på 17:e plats av 290 kommuner i undersökningen vilket också innebär att de är bästa kommun i Skaraborg.

– Ett intressant sätt att mäta. Vi kan konstatera att vi är effektiva utifrån de medel som vi sätter in, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Allan Bjärkhed.

Faktorer som samtidigt har påverkat rankingen är kommunens storlek, befolkningstäthet, elevernas socioekonomiska bakgrund och invånarnas inkomster.

Lägre betyg än riksgenomsnittet

Rent krasst kostar ett betygspoäng 360 kronor i genomsnitt i Sverige. I Falköping landar den kostnaden på 312 kronor. Men fortfarande gäller att betygen är lägre i Falköping än riksgenomnittet. Genomsnittligt meritvärde i Falköping är 194,9 och 214,8 för riket.

Har det historiskt satsats för lite på skolan i Falköping?

– Det går alltid att diskutera hur mycket pengar man lägger, men allt handlar inte om det. Samtidigt har vi tagit emot många barn som har liten erfarenhet av skolgång. När man dissekerar siffrorna så ser vi hur det påverkar skolresultaten, säger Allan Bjärkhed.

En åtgärd under våren har varit att tillsätta elva extra tjänster för att underlätta rektorernas arbete för att de skulle kunna lägga mer fokus på pedagogiskt ledarskap. Projektet ”att skriva sig till läsning” är en annan insats.

– Åtgärderna kommer att bära frukt till slut, men man vänder inte en skuta på kort tid.

Maximalt meritvärde är 320 poäng.

Falköping hamnar på 17:e plats av 290 kommuner i undersökningen vilket också innebär att de är bästa kommun i Skaraborg.

– Ett intressant sätt att mäta. Vi kan konstatera att vi är effektiva utifrån de medel som vi sätter in, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Allan Bjärkhed.

Faktorer som samtidigt har påverkat rankingen är kommunens storlek, befolkningstäthet, elevernas socioekonomiska bakgrund och invånarnas inkomster.

Lägre betyg än riksgenomsnittet

Rent krasst kostar ett betygspoäng 360 kronor i genomsnitt i Sverige. I Falköping landar den kostnaden på 312 kronor. Men fortfarande gäller att betygen är lägre i Falköping än riksgenomnittet. Genomsnittligt meritvärde i Falköping är 194,9 och 214,8 för riket.

Har det historiskt satsats för lite på skolan i Falköping?

– Det går alltid att diskutera hur mycket pengar man lägger, men allt handlar inte om det. Samtidigt har vi tagit emot många barn som har liten erfarenhet av skolgång. När man dissekerar siffrorna så ser vi hur det påverkar skolresultaten, säger Allan Bjärkhed.

En åtgärd under våren har varit att tillsätta elva extra tjänster för att underlätta rektorernas arbete för att de skulle kunna lägga mer fokus på pedagogiskt ledarskap. Projektet ”att skriva sig till läsning” är en annan insats.

– Åtgärderna kommer att bära frukt till slut, men man vänder inte en skuta på kort tid.

Maximalt meritvärde är 320 poäng.

  • Rikard Jansson