03 nov 2014 20:00

07 jan 2015 10:22

Wigh lämnar ut e-post

Efter kritiken meddelar Hanna Wigh, SD att hon ska lämna in en skriftlig fullmakt under måndagen för att SLA ska kunna ta del av hennes allmänna handlingar.

Hanna Wigh är kritisk till formuleringen att hon vägrat lämna ut handlingarna. Detta trots att hon har sin falkoping.se-mail vidarebefordrat till sin partimail och haft en månad på sig att lämna ut just de mail som hon själv anser är av typen allmän handling till kommunkansliet. Hon vänder sig också mot att hon fått kort tid på sig att svara då hon varit upptagen.

– Jag har inte motsagt mig att lämna ut mailen. Jag har sagt till dem att ni får ta vad ni vill ha.

Detta genom en muntlig fullmakt till kommunkansliet. Något som varken kommunjuristen Elias Ercin eller kommunkanslichef Linda Karelid säger sig känna till.

Hanna Wigh berättar att hon inte använder sin falkoping.se-mail sedan två år tillbaka.

– Jag påtalade det flera gånger att den krånglade och fick hjälp av IT-avdelningen att vidarebefordra sin mail till sin sverigedemokraterna.se-mail.

Dels för att det var tekniska problem men också för att det var omständigt med hennes efternamn.

IT-chef Per Augustsson bekräftar att hon fått support med lösenordet i februari 2012.

Hur vanligt är det att mailen strular?

– Generellt så har vi inte haft problem med mailen. Vissa handhavandeproblem med inloggning kan man ju ha om man glömmer bort lösenordet.

Hälften har lämnat fullmakt

Ungefär hälften av ledamöterna har lämnat in en fullmakt att kansliet kan gå in i deras mail för brådskande ärenden om man inte kan svara på till exempel sjukdom eller resa. Det är inget krav och Hanna Wigh har det inte. Men på rak fråga så meddelar hon alltså att hon lämnar in det till kommunen under måndagen.

Då får vi tillgång till den?

– Ja, och jag kan inte ansvara för att kommunen har bristande rutiner.

Hanna Wigh är kritisk till formuleringen att hon vägrat lämna ut handlingarna. Detta trots att hon har sin falkoping.se-mail vidarebefordrat till sin partimail och haft en månad på sig att lämna ut just de mail som hon själv anser är av typen allmän handling till kommunkansliet. Hon vänder sig också mot att hon fått kort tid på sig att svara då hon varit upptagen.

– Jag har inte motsagt mig att lämna ut mailen. Jag har sagt till dem att ni får ta vad ni vill ha.

Detta genom en muntlig fullmakt till kommunkansliet. Något som varken kommunjuristen Elias Ercin eller kommunkanslichef Linda Karelid säger sig känna till.

Hanna Wigh berättar att hon inte använder sin falkoping.se-mail sedan två år tillbaka.

– Jag påtalade det flera gånger att den krånglade och fick hjälp av IT-avdelningen att vidarebefordra sin mail till sin sverigedemokraterna.se-mail.

Dels för att det var tekniska problem men också för att det var omständigt med hennes efternamn.

IT-chef Per Augustsson bekräftar att hon fått support med lösenordet i februari 2012.

Hur vanligt är det att mailen strular?

– Generellt så har vi inte haft problem med mailen. Vissa handhavandeproblem med inloggning kan man ju ha om man glömmer bort lösenordet.

Hälften har lämnat fullmakt

Ungefär hälften av ledamöterna har lämnat in en fullmakt att kansliet kan gå in i deras mail för brådskande ärenden om man inte kan svara på till exempel sjukdom eller resa. Det är inget krav och Hanna Wigh har det inte. Men på rak fråga så meddelar hon alltså att hon lämnar in det till kommunen under måndagen.

Då får vi tillgång till den?

– Ja, och jag kan inte ansvara för att kommunen har bristande rutiner.

  • Rikard Jansson