03 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:53

SLA begärde ut toppolitikers epost

Hanna Wigh, SD är den enda av toppolitikerna i Falköping som inte vill visa sina arbetsmail. Detta efter att SLA begärde ut den senaste månadens e-post från åtta toppolitiker i Falköping.

Inför kommunvalet begärdes mailen till falkoping.se-domänen ut genom kommunkansliet i stadshuset. Inom en vecka vidarebefordrade de arbetsmail i omgångar efter att kansliet fått fullmakt att lämna ut. Alla utom en, Sverigedemokraten Hanna Wigh, som också är nyinvald ledamot i riksdagen.

– Vi har inte fått tillstånd från henne att lämna ut det, säger kommunjuristen Elias Ercin.

Vilka skäl har hon angett till er?

– Vi har varit i kontakt vid tre tillfällen. Hon säger att hon inte använder Falköpings mailen alls sedan ett år tillbaka. Och säger att hon inte har tillgång till dem.

Kan ni se på lagringsutrymmet om det finns några mail?

– Ja, man kan se att det finns mail där, men vi har som sagt inte tillstånd att öppna dem och har inte gått vidare med detta. De gör själva en bedömning om vad som är en allmän handling och inte.

Linda Karelid som är kanslichef berättar att allmänna handlingar alltid skickas ut till politikernas falkoping.se-adress och att Hanna Wigh bland annat som ledamot i förtroendemannagruppen nås av dessa mail på så sätt.

– Men hon kan ju vidarebefordra dem till en annan adress hon använder.

I det här fallet hade kommunjuristen fått svar från hennes Sverigedemokraterna.se-adress efter drygt två veckor.

Det finns riktlinjer för hur e-post ska hanteras av förtroendevalda.

– Vi håller på att uppdatera dem nu och kommer att betona att man ska ta del av handlingar och har en skyldighet att hantera den med jämna mellanrum. Kommunjuristen jobbar med det nu, säger Linda Karelid.

Ulf Eriksson, C skickade inte över e-post på grund av omfattningen, men har meddelat att vi få öppna den på hans kontor.

Vid samma tillfälle begärde SLA också ut den senaste månadens samtalslistor från de tre som har arbetstelefon som bekostas av kommunen; kommunalråden Ulf Eriksson, C, Conny Johansson, S samt Dan Hovskär, KD.

Dessa skickar kommunkansliet över när fakturaperioden är över, Dan Hovskärs lista kvarstår.

På Sverigedemokraterna i Falköpings hemsida står det att vi ”tar principerna om yttrandefrihet och demokrati under ansvar på största allvar”.

SLA har sökt Hanna Wigh.

Inför kommunvalet begärdes mailen till falkoping.se-domänen ut genom kommunkansliet i stadshuset. Inom en vecka vidarebefordrade de arbetsmail i omgångar efter att kansliet fått fullmakt att lämna ut. Alla utom en, Sverigedemokraten Hanna Wigh, som också är nyinvald ledamot i riksdagen.

– Vi har inte fått tillstånd från henne att lämna ut det, säger kommunjuristen Elias Ercin.

Vilka skäl har hon angett till er?

– Vi har varit i kontakt vid tre tillfällen. Hon säger att hon inte använder Falköpings mailen alls sedan ett år tillbaka. Och säger att hon inte har tillgång till dem.

Kan ni se på lagringsutrymmet om det finns några mail?

– Ja, man kan se att det finns mail där, men vi har som sagt inte tillstånd att öppna dem och har inte gått vidare med detta. De gör själva en bedömning om vad som är en allmän handling och inte.

Linda Karelid som är kanslichef berättar att allmänna handlingar alltid skickas ut till politikernas falkoping.se-adress och att Hanna Wigh bland annat som ledamot i förtroendemannagruppen nås av dessa mail på så sätt.

– Men hon kan ju vidarebefordra dem till en annan adress hon använder.

I det här fallet hade kommunjuristen fått svar från hennes Sverigedemokraterna.se-adress efter drygt två veckor.

Det finns riktlinjer för hur e-post ska hanteras av förtroendevalda.

– Vi håller på att uppdatera dem nu och kommer att betona att man ska ta del av handlingar och har en skyldighet att hantera den med jämna mellanrum. Kommunjuristen jobbar med det nu, säger Linda Karelid.

Ulf Eriksson, C skickade inte över e-post på grund av omfattningen, men har meddelat att vi få öppna den på hans kontor.

Vid samma tillfälle begärde SLA också ut den senaste månadens samtalslistor från de tre som har arbetstelefon som bekostas av kommunen; kommunalråden Ulf Eriksson, C, Conny Johansson, S samt Dan Hovskär, KD.

Dessa skickar kommunkansliet över när fakturaperioden är över, Dan Hovskärs lista kvarstår.

På Sverigedemokraterna i Falköpings hemsida står det att vi ”tar principerna om yttrandefrihet och demokrati under ansvar på största allvar”.

SLA har sökt Hanna Wigh.

  • Rikard Jansson