03 nov 2014 19:08

23 jan 2015 15:53

Svenska kyrkan har tagit över Kilanderska

Nyligen köpte Svenska kyrkan Kilanderska fastigheten på Storgatan i centrala Falköping. Den 1 november fick de tillgång till lokalerna och snart är det dags för inflyttning.

Svenska kyrkan har länge haft ett behov att hitta ändamålsenliga lokaler i närheten av Sankt Olofskyrkan. När Kilanderska fastigheten nyligen blev tillgänglig för försäljning köpte kyrkan huset och i dagarna fick de tillgång till lokalerna.

– Idag börjar vi med förändring av skyltningen för att det ska synas att det här nu är Svenska kyrkans lokaler, säger kyrkoherde Jonas Hagström.

Ut på samråd

Framför allt kommer de nya lokalerna fungera som kansli för Falköpings pastorat och som församlingslokal för Falköpings församling.

­– Men hur lokalerna kommer se ut vet vi inte i dagsläget eftersom detaljplanen ännu inte är godkänd, förhoppningsvis kommer den ut på samråd under november.

­– Vår målsättning är att vi ska anpassa verksamheten utifrån det som finns här omkring, exempelvis kanske vi kommer ha utställningar här framöver, säger kyrkorådets ordförande Ingegerd Darius Reinholdsson.

Vemodigt men positivt

Flytten till de nya lokalerna innebär att verksamheten i församlingshemmet på Botvidsgatan kommer upphöra.

– Det har varit blandade reaktioner på att församlingshemmet kommer försvinna, jag tror att det finns en sorg över att förlora en lokal som betytt mycket får många, säger Jonas och fortsätter.

– Många har ju upplevt mycket fint där nere och då blir det så klart lite vemodigt när det kommer till ett avslut.

Även Ingegerd har fått reaktioner på att församlingshemmet försvinner.

– Det jag har hört är att många är ledsna för att det inte längre kommer finnas en så stor samlingslokal som finns där. Samtidigt är det många som är positiva till de nya lokalerna.

Svenska kyrkan har länge haft ett behov att hitta ändamålsenliga lokaler i närheten av Sankt Olofskyrkan. När Kilanderska fastigheten nyligen blev tillgänglig för försäljning köpte kyrkan huset och i dagarna fick de tillgång till lokalerna.

– Idag börjar vi med förändring av skyltningen för att det ska synas att det här nu är Svenska kyrkans lokaler, säger kyrkoherde Jonas Hagström.

Ut på samråd

Framför allt kommer de nya lokalerna fungera som kansli för Falköpings pastorat och som församlingslokal för Falköpings församling.

­– Men hur lokalerna kommer se ut vet vi inte i dagsläget eftersom detaljplanen ännu inte är godkänd, förhoppningsvis kommer den ut på samråd under november.

­– Vår målsättning är att vi ska anpassa verksamheten utifrån det som finns här omkring, exempelvis kanske vi kommer ha utställningar här framöver, säger kyrkorådets ordförande Ingegerd Darius Reinholdsson.

Vemodigt men positivt

Flytten till de nya lokalerna innebär att verksamheten i församlingshemmet på Botvidsgatan kommer upphöra.

– Det har varit blandade reaktioner på att församlingshemmet kommer försvinna, jag tror att det finns en sorg över att förlora en lokal som betytt mycket får många, säger Jonas och fortsätter.

– Många har ju upplevt mycket fint där nere och då blir det så klart lite vemodigt när det kommer till ett avslut.

Även Ingegerd har fått reaktioner på att församlingshemmet försvinner.

– Det jag har hört är att många är ledsna för att det inte längre kommer finnas en så stor samlingslokal som finns där. Samtidigt är det många som är positiva till de nya lokalerna.

  • Anna Leijon