07 nov 2014 13:48

07 jan 2015 10:02

Lex Sarahanmälan efter glömd patient

Personal på ett gruppboende i Falköping hade glömt att lägga en boende för natten utan medicin.

Händelsen som upptäcktes av annan personal på morgonen har Lex Sarah anmälts. Av anmälan framgår att den boende hittades sittande i sin fåtölj i vardagsrummet. Nu har rutinerna setts över och en checklista för kvällsrutiner och medicinering för varje enskild boende upprättats. Händelsen inträffade den 17 oktober.

Händelsen som upptäcktes av annan personal på morgonen har Lex Sarah anmälts. Av anmälan framgår att den boende hittades sittande i sin fåtölj i vardagsrummet. Nu har rutinerna setts över och en checklista för kvällsrutiner och medicinering för varje enskild boende upprättats. Händelsen inträffade den 17 oktober.

  • Rikard Jansson