07 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:02

Kommunen rekryterar ny skolchef

Kommunen är nu i slutskedet med att rekrytera en ny skolchef. Utnämningen sker på kommunstyrelsens möte den 26 november.

Intend AB fick uppdraget efter sommaren att sköta rekryteringsprocessen.

– Det här är en strategisk rekrytering som vi vill ha så objektiv som möjligt, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Sista dag att ansöka om tjänsten var den 23 september. Detta lockade fler än 20 sökande och en månad senare hade fem kandidater vaskats fram. Intervjuerna har skötts av Intend och senare har även fackliga representanter och kommunledningen varit inblandade. Nu är det tre kandidater kvar som kommunen begär in referenser av.

Kommundirektör Thomas Hjert är nöjd med uppslutningen och kandidaternas kompetens.

– Skolorna i stort står inför utmaningar med att få upp resultaten. Det är en utmaning att kunna leda, utveckla verksamheten och få energi in i organisationen.

Den tillförordnade skolchefen Leif Lagergren är en av de kvarvarande kandidaterna kandidaterna för tjänsten. Han har ersatt Inger Jansson som gick i pension för två år sedan.

Nej till sammanslagning

En konsult gav i våras förslag att slå ihop barn och utbildningsförvaltningen med kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Men förtroendemannagruppen i kommunen kom i maj fram till att den nuvarande organisationen skulle kvarstå.

– Vi tycker att det är viktigt att ha en bred politisk organsiation och var inte mogna för det. Sedan utredningen gjordes har vi ökat samarbetet mellan förvaltningarna. Både med vård- och omsorgscollage, teknikcollage och nu utbildningen till signaltekniker som sambarbetar med elprogrammet, säger Conny Johansson.

Vad är viktigaste egenskapen hos en ny skolchef?

– Han eller hon bör ha erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation, ha ett helhetsperspektiv, vara omvärldsorienterad och följa upp beslut väl, säger Thomas Hjert.

Till våren ska även en ny socialchef rekryteras när Lars-Åke Gustavsson går i pension.

– Ska vi anlita Intend mer måste vi göra en upphandling.

Intend AB fick uppdraget efter sommaren att sköta rekryteringsprocessen.

– Det här är en strategisk rekrytering som vi vill ha så objektiv som möjligt, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Sista dag att ansöka om tjänsten var den 23 september. Detta lockade fler än 20 sökande och en månad senare hade fem kandidater vaskats fram. Intervjuerna har skötts av Intend och senare har även fackliga representanter och kommunledningen varit inblandade. Nu är det tre kandidater kvar som kommunen begär in referenser av.

Kommundirektör Thomas Hjert är nöjd med uppslutningen och kandidaternas kompetens.

– Skolorna i stort står inför utmaningar med att få upp resultaten. Det är en utmaning att kunna leda, utveckla verksamheten och få energi in i organisationen.

Den tillförordnade skolchefen Leif Lagergren är en av de kvarvarande kandidaterna kandidaterna för tjänsten. Han har ersatt Inger Jansson som gick i pension för två år sedan.

Nej till sammanslagning

En konsult gav i våras förslag att slå ihop barn och utbildningsförvaltningen med kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Men förtroendemannagruppen i kommunen kom i maj fram till att den nuvarande organisationen skulle kvarstå.

– Vi tycker att det är viktigt att ha en bred politisk organsiation och var inte mogna för det. Sedan utredningen gjordes har vi ökat samarbetet mellan förvaltningarna. Både med vård- och omsorgscollage, teknikcollage och nu utbildningen till signaltekniker som sambarbetar med elprogrammet, säger Conny Johansson.

Vad är viktigaste egenskapen hos en ny skolchef?

– Han eller hon bör ha erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation, ha ett helhetsperspektiv, vara omvärldsorienterad och följa upp beslut väl, säger Thomas Hjert.

Till våren ska även en ny socialchef rekryteras när Lars-Åke Gustavsson går i pension.

– Ska vi anlita Intend mer måste vi göra en upphandling.

  • Rikard Jansson