12 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:53

72-årig detaljplan ska göras om

DETALJPLAN: Kulturhistoriska värden skyddas

Byggnadsnämnden har beslutat att den 72 år gamla detaljplanen för kvarteret Klockaren/Kilanderska huset i centrala Falköping ska göras om.

Syftet med det planförslag som Falköpings kommun tagit fram för fastigheterna Klockaren 1 och Klockaren 2, det så kallade Kilanderska huset, och som nu är ute på samråd, är att anpassa den gällande detaljplanen från 1942 till byggnadens användning som den ser ut idag med handel, kontor och bostäder.

Kyrkan ny ägare

Dessutom är syftet att utöka användningen till att också omfatta församlingsverksamhet för S:t Olofs församling och pastorsexpedition för Falköpings pastorat.

Den 1 november tog Svenska kyrkan över som fastighetsägare och samtidigt började man att flytta in med sin verksamhet i det Kilanderska huset på Storgatan vilket SLA tidigare berättat om.

Skyddsbestämmelser

För att säkerställa byggnadens betydande kulturhistoriska värden föreslår byggnadsnämnden att skydds- och varsamhetsbestämmelser införs i den nya detaljplanen.

Under samrådstiden, som pågår till den 2 december och då sakägare och remissinstanser har möjlighet till insyn och påverkan i processen, finns planförslaget också utställt på Medborgarkontoret.

Sedan 6 januari 2012 finns ett minnesmärke på Kilanderska husets fasad över artisten, mytomanen och skandalsångaren Johnny Bode som föddes i Falköping 1912 och växte upp i tornrummet på Storgatan 11.

Syftet med det planförslag som Falköpings kommun tagit fram för fastigheterna Klockaren 1 och Klockaren 2, det så kallade Kilanderska huset, och som nu är ute på samråd, är att anpassa den gällande detaljplanen från 1942 till byggnadens användning som den ser ut idag med handel, kontor och bostäder.

Kyrkan ny ägare

Dessutom är syftet att utöka användningen till att också omfatta församlingsverksamhet för S:t Olofs församling och pastorsexpedition för Falköpings pastorat.

Den 1 november tog Svenska kyrkan över som fastighetsägare och samtidigt började man att flytta in med sin verksamhet i det Kilanderska huset på Storgatan vilket SLA tidigare berättat om.

Skyddsbestämmelser

För att säkerställa byggnadens betydande kulturhistoriska värden föreslår byggnadsnämnden att skydds- och varsamhetsbestämmelser införs i den nya detaljplanen.

Under samrådstiden, som pågår till den 2 december och då sakägare och remissinstanser har möjlighet till insyn och påverkan i processen, finns planförslaget också utställt på Medborgarkontoret.

Sedan 6 januari 2012 finns ett minnesmärke på Kilanderska husets fasad över artisten, mytomanen och skandalsångaren Johnny Bode som föddes i Falköping 1912 och växte upp i tornrummet på Storgatan 11.

  • Lars Berthilsson