12 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

Försvaret har svarat om vindkraften

Försvarsmakten har lämnat ett yttrande gällande två vindkraftverk i Falköpings kommun..

Försvarsmakten säger i ett yttrande ja till två planerade vindkraftverk i Falköpings kommun. Det är Erikstorp Utveckling AB som sökt tillstånd enligt miljöbalken för att få uppföra två vindkraftverk på fastigheten Orreholmen i Falköpings kommun. Beräknad totalhöjd för verken är 150 meter.

Placeras exakt

Flera instanser har fått möjlighet att yttra sig över tillståndsansökan. Försvarsmakten är en av dessa och de säger i sitt remissvar ja till ansökan.

Men tillstyrkan gäller dock bara om kraftverken placeras exakt på de platser som framgår av ansökan.

”Flyttas positionerna i någon riktning mer än 30 meter, alternativt om totalhöjden ändras, måste Försvarsmakten få in en ny remiss”, skriver försvaret i sitt yttrande.

Försvarsmakten säger i ett yttrande ja till två planerade vindkraftverk i Falköpings kommun. Det är Erikstorp Utveckling AB som sökt tillstånd enligt miljöbalken för att få uppföra två vindkraftverk på fastigheten Orreholmen i Falköpings kommun. Beräknad totalhöjd för verken är 150 meter.

Placeras exakt

Flera instanser har fått möjlighet att yttra sig över tillståndsansökan. Försvarsmakten är en av dessa och de säger i sitt remissvar ja till ansökan.

Men tillstyrkan gäller dock bara om kraftverken placeras exakt på de platser som framgår av ansökan.

”Flyttas positionerna i någon riktning mer än 30 meter, alternativt om totalhöjden ändras, måste Försvarsmakten få in en ny remiss”, skriver försvaret i sitt yttrande.

  • Lars Berthilsson