12 nov 2014 13:03

07 jan 2015 10:22

"Har utsatt sig för ökad risk att bli skadad"

Falköpingsbon blev visserligen misshandlad, men eftersom mannen som slog hävdade att Falköpingsbon inledde bråket med en knuff, tar Brottsoffermyndigheten helt bort skadeståndet.

För två år sedan blev Falköpingsbon misshandlad av en ung man. Han fick ta emot flera knytnävsslag mot huvudet och mannen dömdes för brottet och skulle också betala 500 kronor i skadestånd för sveda och värk till Falköpingsbon. Men av tingsrättens dom i ärendet framgår det att det varit spänt mellan de två i flera dagar och att Falköpingsbon även tryckt upp mannen mot en vägg och fällt ner honom på golvet. Tingsrätten ansåg inte heller att den dömde mannens uppgifter motbevisats om att Falköpingsbon hade knuffat honom innan slagen kom.

Brottsoffermyndigheten, som har prövat om Falköpingsbon har rätt till statlig ersättning i stället för det utdömda skadeståndet, anser därmed att Falköpingsbon i samband med brottet har uppträtt på ett sådant sätt att han utsatt sig för en ökad risk att skadas. Brottsskadeersättningen ska därför jämkas till noll kronor, enligt myndighetens praxis.

Falköpingsbon polisanmälde även mannen för övergrepp i rättssak. Mannen skulle ha hotat att döda eller skada honom för att den tidigare misshandeln hade polisanmälts. Men förundersökningen lades ner och därför kan Falköpingsbon inte heller få någon brottsskadeersättning i detta ärende.

För två år sedan blev Falköpingsbon misshandlad av en ung man. Han fick ta emot flera knytnävsslag mot huvudet och mannen dömdes för brottet och skulle också betala 500 kronor i skadestånd för sveda och värk till Falköpingsbon. Men av tingsrättens dom i ärendet framgår det att det varit spänt mellan de två i flera dagar och att Falköpingsbon även tryckt upp mannen mot en vägg och fällt ner honom på golvet. Tingsrätten ansåg inte heller att den dömde mannens uppgifter motbevisats om att Falköpingsbon hade knuffat honom innan slagen kom.

Brottsoffermyndigheten, som har prövat om Falköpingsbon har rätt till statlig ersättning i stället för det utdömda skadeståndet, anser därmed att Falköpingsbon i samband med brottet har uppträtt på ett sådant sätt att han utsatt sig för en ökad risk att skadas. Brottsskadeersättningen ska därför jämkas till noll kronor, enligt myndighetens praxis.

Falköpingsbon polisanmälde även mannen för övergrepp i rättssak. Mannen skulle ha hotat att döda eller skada honom för att den tidigare misshandeln hade polisanmälts. Men förundersökningen lades ner och därför kan Falköpingsbon inte heller få någon brottsskadeersättning i detta ärende.