13 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:53

Klartecken för asylboende i Gudhem

Ett tillfälligt asylboende kommer att öppna i ”tåget”, det som tidigare var förskola i Gudhem. Bakom ansökan står företaget Peoples Homes med säte i Västra Frölunda.
– Vi har gjort en besiktning i förra veckan och de har fått godkänt, säger Margareta Johnson, enhetschef på Migrationsverket i Mariestad.

Marcus Mozaffari på Peoples homes var under onsdagen knapphändig med information med hänsyn till att avtalet ännu inte var påskrivet.

– Vi kan inte gå in i detaljer.

Klart är att det handlar om 50 platser. Migrationsverket utgår i sin schablonberäkning att en tredjedel är barn mellan 0-18 år.

– Trycket är hårt, även om det är något lägre andel som söker asyl just nu, säger Margareta Johnson.

Ulf Eriksson, C, tidigare ordförande i kommunstyrelsen och nuvarande Conny Johansson, S, är kritiska till att kommunerna som ansvarar för skolgång inte har möjlighet att påverka beslut om asylboenden. Under våren 2013 tog SKL, Sveriges kommuner och landsting fram ett 35-punktsprogram för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande. Åtgärderna ska ge medlemmarna bättre förutsättningar i arbetet med nyanländas etablering.

Claes Hagman som är förskolechef i Gudhem och integrationssamordnare Åsa Sanderg deltog på Migrationsverkets informationsmöte den 23 oktober. Än har ärendet inte varit uppe i barn- och utbildningsnämnden, enligt Allan Bjärkhed, KD.

– Det är svårt att säga hur det påverkar skolsituationen. Men vi har ett ansvar att lösa det och får titta på vilka möjligheter som finns när det blir aktuellt.

”Tåget” i Gudhem såldes av kommunen i februari för 910 000 kronor, en av oanvända fastigheter som tekniska förvaltningen fick i uppdrag av politiken att avyttra.

Marcus Mozaffari på Peoples homes var under onsdagen knapphändig med information med hänsyn till att avtalet ännu inte var påskrivet.

– Vi kan inte gå in i detaljer.

Klart är att det handlar om 50 platser. Migrationsverket utgår i sin schablonberäkning att en tredjedel är barn mellan 0-18 år.

– Trycket är hårt, även om det är något lägre andel som söker asyl just nu, säger Margareta Johnson.

Ulf Eriksson, C, tidigare ordförande i kommunstyrelsen och nuvarande Conny Johansson, S, är kritiska till att kommunerna som ansvarar för skolgång inte har möjlighet att påverka beslut om asylboenden. Under våren 2013 tog SKL, Sveriges kommuner och landsting fram ett 35-punktsprogram för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande. Åtgärderna ska ge medlemmarna bättre förutsättningar i arbetet med nyanländas etablering.

Claes Hagman som är förskolechef i Gudhem och integrationssamordnare Åsa Sanderg deltog på Migrationsverkets informationsmöte den 23 oktober. Än har ärendet inte varit uppe i barn- och utbildningsnämnden, enligt Allan Bjärkhed, KD.

– Det är svårt att säga hur det påverkar skolsituationen. Men vi har ett ansvar att lösa det och får titta på vilka möjligheter som finns när det blir aktuellt.

”Tåget” i Gudhem såldes av kommunen i februari för 910 000 kronor, en av oanvända fastigheter som tekniska förvaltningen fick i uppdrag av politiken att avyttra.

  • Rikard Jansson