14 nov 2014 17:01

23 jan 2015 15:54

Oppositionspartier i storbråk

Förhandlingarna mellan oppositionspartierna om posterna i de olika nämnderna har skurit sig.
– Vi får inte insyn i alla nämnder, säger Inger Lilja V som tillsammans med Magnus Hägg i MP är starkt kritiska till M.
– Vi hade kommit överens om att gå till media efteråt, svarar oppositinsrådet Lena Sjödahl, M.

Under pågående förhandling mellan fyra av oppositionspartierna M, MP, V och FP vänder sig alltså V och MP till media.

– Vi röstade på Lena Sjödahl som oppositionsråd. Nu får vi får ingenting tillbaka, säger Inger Lilja.

Hon säger att de fyra partierna varit överens om värderingsnyckeln som de tagit fram. Alltså hur mycket de olika posterna är värda.

M har enligt V krävt två ordinarie poster och två ersättarposter i alla nämnder.

I socialnämnden och barn och utbildning har de fyra plus fyra poster att fördela, tre i övriga nämnder att fördela. Slutsats, de övriga tre partierna kan inte få insyn i alla nämnder utan måste förlita sig på valtekniskt samarbete. Något som V och MP har. Nu tvivlar de båda på M:s ledamöters mandat att förhandla.

– De tar allt tillbaka till sin grupp hela tiden och vi kommer ingenstans. Nu brinner det i knutarna.

Sex dagar återstår tills valberedningen behöver underlaget.

– Så länge man inte kommer överens så fortsätter man att förhandla. Det är fullmäktige som beslutar om posterna, inte valberedningen. Vi förhandlar inte via media, säger Lena Sjödahl, M.

– Hade vi vetat vad vi vet nu hade vi lagt ner våra röster på oppositionsråd, säger Lilja.

Under pågående förhandling mellan fyra av oppositionspartierna M, MP, V och FP vänder sig alltså V och MP till media.

– Vi röstade på Lena Sjödahl som oppositionsråd. Nu får vi får ingenting tillbaka, säger Inger Lilja.

Hon säger att de fyra partierna varit överens om värderingsnyckeln som de tagit fram. Alltså hur mycket de olika posterna är värda.

M har enligt V krävt två ordinarie poster och två ersättarposter i alla nämnder.

I socialnämnden och barn och utbildning har de fyra plus fyra poster att fördela, tre i övriga nämnder att fördela. Slutsats, de övriga tre partierna kan inte få insyn i alla nämnder utan måste förlita sig på valtekniskt samarbete. Något som V och MP har. Nu tvivlar de båda på M:s ledamöters mandat att förhandla.

– De tar allt tillbaka till sin grupp hela tiden och vi kommer ingenstans. Nu brinner det i knutarna.

Sex dagar återstår tills valberedningen behöver underlaget.

– Så länge man inte kommer överens så fortsätter man att förhandla. Det är fullmäktige som beslutar om posterna, inte valberedningen. Vi förhandlar inte via media, säger Lena Sjödahl, M.

– Hade vi vetat vad vi vet nu hade vi lagt ner våra röster på oppositionsråd, säger Lilja.

  • Rikard Jansson