18 nov 2014 17:20

23 jan 2015 15:54

M vill spara - men inte på skolan

Landsbygd, företagande och skola.
Det är Moderaternas prioriteringar i den skuggbudget som de tagit fram för 2015.
– Det ska vara gott att leva även på landsbygden, inte bara i tätorten, säger Lena Sjödahl, M.

Alla nämnder utom barn- och utbildning får en halv procentenhet lägre driftsram.

– Det är sparbeting på alla nämnder, utom på skolan eftersom vi fått fler elever. Vi vill effektivisera så långt det går.

Kommunen måste bli bättre i handläggning och i sina kontakter med näringslivet, menar partiet.

Högre föreningsbidrag

En särskild belöning vill de ge till det idella föreningsarbetet genom att höja föreningsbidragen från 60 till 80 procent, den nivå som gällde för sex år sedan. Ungdomsarbete och projekt för att förbättra integrationen kommer särskilt att belönas.

Inom äldreomsorgen vill partiet se privata driftsalternativ.

– Det kan handla om personalkooperativ som i förskolor i dag, förtydligar Lena Sjödahl.

Ändrade behov för den äldre befolkningen har fått kommunen att diskutera ett helt nytt demensboende. Summor som nämnts har varit 250 miljoner. Moderaterna vill avvakta med en sådan stor investering.

– Vi behöver fler specialiserade läkare till demensboenden. Det är brist på lärare redan i dag och vi är öppna för kommunöverskridande samarbeten.

Inom hemtjänsten är målet att trygghetskänslan ska öka och det görs genom att färre personal besöker hemmet. Något riktvärde på antal finns inte i dag.

Förenkla upphandling

Partiet är inte ensamt om att vilja gynna lokala matproducenter men nu föreslår de att kommunens upphandling ska förenklas.

– Bra om grupper av producenter kan slås ihop och vi vill gärna testa privata alternativ i något av våra kök. Man ska kunna välja mellan fler maträtter.

Landsbygdsskolorna ska försvaras och ett konkret förslag i undervisningen för alla är att eleverna ska få fysiskt aktivitet 30-60 minuter varje dag.

Resurser ska inte bara erbjudas elever som har studiesvårigheter utan även ges till elever som ligger före kursplanen. Barngrupperna i förskolan ska bli mindre.

Flexibelt gymnasium

Partiet efterlyser ett mer flexibelt programutbud på Ållebergsgymansiet, där näringslivet och lärcenter ska få mer att säga till om för att möta arbetskraftsbehovet.

Språkförstärkta utbildningar inom fler yrkesområden välkomnas.

Kommunen närmar sig nu det lånetak på 800 miljoner kronor som kommunstyrelsen tidigare satt som tak.

Lägre investeringar

De investeringar som moderaterna föreslår i år är i storleksordningen 192,3 miljoner, vilket är 30 miljoner lägre än majoritetens förslag.

I moderaternas budget väntas ett överskott för 2015 på 21 miljoner, vilket ger 8,3 miljoner mer över än majoritetens förslag.

Alla nämnder utom barn- och utbildning får en halv procentenhet lägre driftsram.

– Det är sparbeting på alla nämnder, utom på skolan eftersom vi fått fler elever. Vi vill effektivisera så långt det går.

Kommunen måste bli bättre i handläggning och i sina kontakter med näringslivet, menar partiet.

Högre föreningsbidrag

En särskild belöning vill de ge till det idella föreningsarbetet genom att höja föreningsbidragen från 60 till 80 procent, den nivå som gällde för sex år sedan. Ungdomsarbete och projekt för att förbättra integrationen kommer särskilt att belönas.

Inom äldreomsorgen vill partiet se privata driftsalternativ.

– Det kan handla om personalkooperativ som i förskolor i dag, förtydligar Lena Sjödahl.

Ändrade behov för den äldre befolkningen har fått kommunen att diskutera ett helt nytt demensboende. Summor som nämnts har varit 250 miljoner. Moderaterna vill avvakta med en sådan stor investering.

– Vi behöver fler specialiserade läkare till demensboenden. Det är brist på lärare redan i dag och vi är öppna för kommunöverskridande samarbeten.

Inom hemtjänsten är målet att trygghetskänslan ska öka och det görs genom att färre personal besöker hemmet. Något riktvärde på antal finns inte i dag.

Förenkla upphandling

Partiet är inte ensamt om att vilja gynna lokala matproducenter men nu föreslår de att kommunens upphandling ska förenklas.

– Bra om grupper av producenter kan slås ihop och vi vill gärna testa privata alternativ i något av våra kök. Man ska kunna välja mellan fler maträtter.

Landsbygdsskolorna ska försvaras och ett konkret förslag i undervisningen för alla är att eleverna ska få fysiskt aktivitet 30-60 minuter varje dag.

Resurser ska inte bara erbjudas elever som har studiesvårigheter utan även ges till elever som ligger före kursplanen. Barngrupperna i förskolan ska bli mindre.

Flexibelt gymnasium

Partiet efterlyser ett mer flexibelt programutbud på Ållebergsgymansiet, där näringslivet och lärcenter ska få mer att säga till om för att möta arbetskraftsbehovet.

Språkförstärkta utbildningar inom fler yrkesområden välkomnas.

Kommunen närmar sig nu det lånetak på 800 miljoner kronor som kommunstyrelsen tidigare satt som tak.

Lägre investeringar

De investeringar som moderaterna föreslår i år är i storleksordningen 192,3 miljoner, vilket är 30 miljoner lägre än majoritetens förslag.

I moderaternas budget väntas ett överskott för 2015 på 21 miljoner, vilket ger 8,3 miljoner mer över än majoritetens förslag.

  • Rikard Jansson

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.