20 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:54

Friluftsplanen är klar efter tre års arbete

En friluftsplan tagits fram av kommunen där områden som är viktiga för friluftslivet definieras.
– Den ska fungera som informationsmaterial till invånare och turister, säger kommunekolog och projektledare Carin Fransson.

För tre år sedan fick kommunen 150 000 av länsstyrelsen för att ta fram planen som fungerar som ett aktuellt kunskapsunderlag för översiktsplanering och detaljplanering.

Hornborgasjön, Alphems arboretum och Faledreven är några av ett 50-tal områden som nämns i planen.

– Om man inte har ett styrdokument finns det en risk att man inte priorieterar de frågorna. För oss är det viktigt att marknadsföra naturreservaten eftersom det är en stor tillgång för invånarna.

Webbkarta

En karta som märker ut leder, friluftsanläggningar, vindskydd, p-platser och fågeltorn med mera kommer att läggas ut på nätet.

– För att alla ska ha tillgång till den. Vi kommer att ta fram en app så att man lättare kan nå den från mobiler också. Nästa steg är att lägga in cykelleder.

Ett 100-tal ideella organisationer var inbjudna att diskutera utformningen av planen, men bara tolv har deltagit.

I underlaget har ett naturvårdsprogram legat tillsammans med broschyren ”smultronställen på Falbygden.” som också finansierats externt via LONA - lokala naturvårdsprojekt.

Nu finns tio mål för friluftslivet i enlighet med de nationella som den förra regeringen tog fram 2012.

Gångavstånd

I planen går att läsa att ”avståndet från bostaden till närmaste natur har stor betydelse för besöksfrekvensen. För att människor ofta ska ta sig till strövområden krävs att de ligger på gångavstånd”.

Ett mål som kommunen satte upp tidigt i processen var att se till att varje tätort har ett friluftsområde inom en kilometers radie.

– Det har vi strukit eftersom det är lite svårt att leva upp till.

Fullmäktige godkänner

Friluftsplanen väntas kunna klubbas i fullmäktige i början av nästa år. Innan dess ska ett samråd ske där alla remissvar finns med och även behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott.

För tre år sedan fick kommunen 150 000 av länsstyrelsen för att ta fram planen som fungerar som ett aktuellt kunskapsunderlag för översiktsplanering och detaljplanering.

Hornborgasjön, Alphems arboretum och Faledreven är några av ett 50-tal områden som nämns i planen.

– Om man inte har ett styrdokument finns det en risk att man inte priorieterar de frågorna. För oss är det viktigt att marknadsföra naturreservaten eftersom det är en stor tillgång för invånarna.

Webbkarta

En karta som märker ut leder, friluftsanläggningar, vindskydd, p-platser och fågeltorn med mera kommer att läggas ut på nätet.

– För att alla ska ha tillgång till den. Vi kommer att ta fram en app så att man lättare kan nå den från mobiler också. Nästa steg är att lägga in cykelleder.

Ett 100-tal ideella organisationer var inbjudna att diskutera utformningen av planen, men bara tolv har deltagit.

I underlaget har ett naturvårdsprogram legat tillsammans med broschyren ”smultronställen på Falbygden.” som också finansierats externt via LONA - lokala naturvårdsprojekt.

Nu finns tio mål för friluftslivet i enlighet med de nationella som den förra regeringen tog fram 2012.

Gångavstånd

I planen går att läsa att ”avståndet från bostaden till närmaste natur har stor betydelse för besöksfrekvensen. För att människor ofta ska ta sig till strövområden krävs att de ligger på gångavstånd”.

Ett mål som kommunen satte upp tidigt i processen var att se till att varje tätort har ett friluftsområde inom en kilometers radie.

– Det har vi strukit eftersom det är lite svårt att leva upp till.

Fullmäktige godkänner

Friluftsplanen väntas kunna klubbas i fullmäktige i början av nästa år. Innan dess ska ett samråd ske där alla remissvar finns med och även behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott.

  • Rikard Jansson

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.