24 nov 2014 10:12

07 jan 2015 10:03

"Man vill visa att man kan stöka till det"

I dag ska politikerna i fullmäktige bestämma om nästa års budget. Detta och alla andra ärenden på dagens fullmäktigemöte fördröjdes trekvart efter att SD redan i inledningen begärt votering om vilka två ledamöter som ska justera protokollet.

Politikerna skulle bestämma om årets viktigaste punkt - 2015 års budget. Då blev det en politisk dragkamp redan i inledningen av mötet.

– Egendomligt, man vill visa att man kan stöka till det, säger närradions kommentator Göran Helmersson med socialdemokratisk tillhörighet.

Nästa års budget är det sista ärendet som ska behandlas i dag på novembermötet i fullmäktige.

Tre namn

Till protokolljusterare föreslogs Karola Svensson, C och Lena Sjödahl, M. Alltså vice och andra vice ordförande i kommunstyrelsen. Hanna Wigh, SD begärde ordet och föreslog Maddelen Larsson, SD.

Efter en munlig omröstning krävde SD votering.

– Det måste alltid ske med slutana sedlar eftersom det handlar om personröster, påminde Göran Helmersson.

Fick tas om

Då blev det 52 röstsedlar i stället för 51 som är antalet ledamöter. Något som gjorde att omröstningen tvingades tas om.

– Nu har ni fått kuvert i stället, säger fullmäktiges ordförande Patrik Björck, S.

Omröstningen slutade med att Karola Svensson, C (51röster) och Lena Sjödahl, M (41 röster) valdes till protokolljusterare. Maddelen Larsson, SD fick 10 röster.

Protokollet ska justeras den 5 december.

Ordningsfråga

Därefter begärde SD även en ordningsfråga där Hanna Wigh begärde att hon skulle kallas hela sitt namn, alltså med tillägget Mazeitaviciene.

Då tröt tålamodet på fullmäktiges ordförande.

– Kan du lämna talarstolen så får vi reda ut det senare. Vi kan diskutera synpunkter men inte under pågående fullmäktigemöte.

Politikerna skulle bestämma om årets viktigaste punkt - 2015 års budget. Då blev det en politisk dragkamp redan i inledningen av mötet.

– Egendomligt, man vill visa att man kan stöka till det, säger närradions kommentator Göran Helmersson med socialdemokratisk tillhörighet.

Nästa års budget är det sista ärendet som ska behandlas i dag på novembermötet i fullmäktige.

Tre namn

Till protokolljusterare föreslogs Karola Svensson, C och Lena Sjödahl, M. Alltså vice och andra vice ordförande i kommunstyrelsen. Hanna Wigh, SD begärde ordet och föreslog Maddelen Larsson, SD.

Efter en munlig omröstning krävde SD votering.

– Det måste alltid ske med slutana sedlar eftersom det handlar om personröster, påminde Göran Helmersson.

Fick tas om

Då blev det 52 röstsedlar i stället för 51 som är antalet ledamöter. Något som gjorde att omröstningen tvingades tas om.

– Nu har ni fått kuvert i stället, säger fullmäktiges ordförande Patrik Björck, S.

Omröstningen slutade med att Karola Svensson, C (51röster) och Lena Sjödahl, M (41 röster) valdes till protokolljusterare. Maddelen Larsson, SD fick 10 röster.

Protokollet ska justeras den 5 december.

Ordningsfråga

Därefter begärde SD även en ordningsfråga där Hanna Wigh begärde att hon skulle kallas hela sitt namn, alltså med tillägget Mazeitaviciene.

Då tröt tålamodet på fullmäktiges ordförande.

– Kan du lämna talarstolen så får vi reda ut det senare. Vi kan diskutera synpunkter men inte under pågående fullmäktigemöte.

  • Rikard Jansson

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.