24 nov 2014 20:44

23 jan 2015 15:54

"Vi klarar lånetaket"

FULLMÄKTIGE: Majoriteten försvarade sin budget

Heldag. Det blev en lång debatt för politikerna innan 2015 års budget klubbades i fullmäktige under måndagen. Under kvällspasset diskuterades varje nämnd för sig.

Kommunen kommer att klara sig under lånetaket på 800 miljoner kronor och höjer inte skatten. Det var majoritetens utgångsläge i fullmäktiges budgetdebatt under måndagen.

Efter fem års besparingskrav på nämnderna med en procent per år är det nedskärningsstopp.

”Fungerar inte”

– Osthyvelprincipen fungerar inte längre. Verksamheten har satts före resultatet, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson, S.

Någon särskild investeringsdebatt fördes inte, trots att investeringarna föreslogs vara mer än 192 miljoner kronor nästa år. 90 miljoner av det behöver kommunen låna.

”Fram med spargrisen”

– Vi har inga spenderbyxor, fram med spargrisen i stället, manade oppositionsrådet Lena Sjödahl, M.

Partiet hävdade att lånetaket skulle sprängas innan året är slut, något som dementerades av Conny Johansson.

Han kritiserade moderaterna för att vara otydliga med vad deras förslag på 30 miljoner mindre i investeringar skulle innebära.

Caroline Lundberg, M gav besked om att Plantis skulle få fyra i stället för åtta miljoner. Sex miljoner till exploateringar i stället för majoritetens 16 miljoner.

– Vi kommer inte att hinna med att förbruka allt under nästa år.

Detta menade hon gällde bland annat kommunens energibesparingsprojekt med energiförbrukning i lokaler.

Två av de viktigaste investeringarna som angavs var satsning på förskolor och äldreboende.

Inget ekomål

Före budgetdebatten klubbades 20 ärenden igenom. Bland annat står det klart att det inte blir något mål om 100 procent ekologisk mat i kommunens verksamhet inom fem år. ”Inte ekonomiskt hållbart” enligt tekniska nämndens ordförande Dan Gabrielsson, S. I dag har kommunen uppnått 20 procent. I stället ska hårdare styrning göras av livsmedelsinköpen genom att den i högre utsträckning än i dag anpassas till årstiden. Det kommer också att serveras en högre andel vegetariskt framöver.

Fullmäktige godkände också kommunens redovisning under juli-september. Ett överkott på 8 miljoner har uppnåts, vilket är bättre än budgeterat och prognostiserat.

Ny stadsdel

Politikerna klubbade också igenom planprogrammet för Tåstorp, något som väntas ge en ny förskola, äldreboende.

– Spännande, en ny stadsdel som växer fram, 520 bostäder i blandad begyggelse, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson, S.

– Viktigt kombinera verksamheter och boenden i attraktiva miljöer

Även vid Prästgårdsgärde har steg mot preliminärt 216 nya bostäder tagits sedan detaljplanen för denna har godkänts.

– FP ville ha handel och industri i området. Men det har kommit fram sent, under granskningstiden. Det har varit bostadsändamål sedan 2008 i översiktsplanen, säger Roger Lundberg, S, ordförande i byggnadsnämnden.

– I så fall tror jag inte att kyrkan släppt till den här marken.

Fullmäktigemötet inleddes med en politisk dragkamp genom att SD begärde votering på vilka två ledamöter som skulle justera protokollet. Partiet föreslog ett tredje namn, Maddelen Larsson, SD men fick inte gehör.

Vid 20.30-tiden klubbades majoritetens budget igenom.

Alla FP:s sex yrkanden avslogs, MP:s och V:s yrkanden mötte samma öde.

Kommunen kommer att klara sig under lånetaket på 800 miljoner kronor och höjer inte skatten. Det var majoritetens utgångsläge i fullmäktiges budgetdebatt under måndagen.

Efter fem års besparingskrav på nämnderna med en procent per år är det nedskärningsstopp.

”Fungerar inte”

– Osthyvelprincipen fungerar inte längre. Verksamheten har satts före resultatet, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson, S.

Någon särskild investeringsdebatt fördes inte, trots att investeringarna föreslogs vara mer än 192 miljoner kronor nästa år. 90 miljoner av det behöver kommunen låna.

”Fram med spargrisen”

– Vi har inga spenderbyxor, fram med spargrisen i stället, manade oppositionsrådet Lena Sjödahl, M.

Partiet hävdade att lånetaket skulle sprängas innan året är slut, något som dementerades av Conny Johansson.

Han kritiserade moderaterna för att vara otydliga med vad deras förslag på 30 miljoner mindre i investeringar skulle innebära.

Caroline Lundberg, M gav besked om att Plantis skulle få fyra i stället för åtta miljoner. Sex miljoner till exploateringar i stället för majoritetens 16 miljoner.

– Vi kommer inte att hinna med att förbruka allt under nästa år.

Detta menade hon gällde bland annat kommunens energibesparingsprojekt med energiförbrukning i lokaler.

Två av de viktigaste investeringarna som angavs var satsning på förskolor och äldreboende.

Inget ekomål

Före budgetdebatten klubbades 20 ärenden igenom. Bland annat står det klart att det inte blir något mål om 100 procent ekologisk mat i kommunens verksamhet inom fem år. ”Inte ekonomiskt hållbart” enligt tekniska nämndens ordförande Dan Gabrielsson, S. I dag har kommunen uppnått 20 procent. I stället ska hårdare styrning göras av livsmedelsinköpen genom att den i högre utsträckning än i dag anpassas till årstiden. Det kommer också att serveras en högre andel vegetariskt framöver.

Fullmäktige godkände också kommunens redovisning under juli-september. Ett överkott på 8 miljoner har uppnåts, vilket är bättre än budgeterat och prognostiserat.

Ny stadsdel

Politikerna klubbade också igenom planprogrammet för Tåstorp, något som väntas ge en ny förskola, äldreboende.

– Spännande, en ny stadsdel som växer fram, 520 bostäder i blandad begyggelse, säger kommunstyrelsens ordförande Conny Johansson, S.

– Viktigt kombinera verksamheter och boenden i attraktiva miljöer

Även vid Prästgårdsgärde har steg mot preliminärt 216 nya bostäder tagits sedan detaljplanen för denna har godkänts.

– FP ville ha handel och industri i området. Men det har kommit fram sent, under granskningstiden. Det har varit bostadsändamål sedan 2008 i översiktsplanen, säger Roger Lundberg, S, ordförande i byggnadsnämnden.

– I så fall tror jag inte att kyrkan släppt till den här marken.

Fullmäktigemötet inleddes med en politisk dragkamp genom att SD begärde votering på vilka två ledamöter som skulle justera protokollet. Partiet föreslog ett tredje namn, Maddelen Larsson, SD men fick inte gehör.

Vid 20.30-tiden klubbades majoritetens budget igenom.

Alla FP:s sex yrkanden avslogs, MP:s och V:s yrkanden mötte samma öde.

  • Rikard Jansson