25 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:23

Kommunen kritiseras för brister i signalutbildning

UTBILDNING.: "Inte levt upp till kraven"

Falköpings kommun får kritik för brister i utbildningen av signaltekniker vid Lärcenter.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som granskat den utbildning av signaltekniker i Falköping som startade i augusti i år.

Kritik mot kommunen

I sin tillsynsrapport skriver nu myndigheten att utbildningens huvudman, Falköpings kommun, inte har levt upp till de krav författningarna ställer och riktar därför kritik på två punkter.

Dels att läkarundersökningen har skett efter att utbildningen redan startat och dessutom på elevernas bekostnad, dels att betygskriterierna i kursplanerna inte följer beskrivningen i utbildningsplanen.

Ska vara kostnadsfri

För att bli antagen till den aktuella utbildningen ställs vissa förkunskapskrav på den sökande för att bli behörig, bland annat att den sökande ska uppfylla särskilda hälsokrav.

l den omgång som startade i augusti genomfördes hälsoundersökningen först efter att de sökande blivit antagna, detta för att kunna erbjuda hälsoundersökningen till subventionerat pris.

”Det särskilda förkunskapskravet blev på detta sätt omvandlat från att vara en förutsättning för att bli antagen till att bli en del av utbildningen”, skriver myndigheten och tillägger att enligt lagen ska en utbildning inom yrkeshögskolan vara avgiftsfri för de studerande.

Olika uppgifter

Kritiken mot betygskriterierna handlar om att kommunen i utbildningsplanen och i kursplanen har lämnat helt olika uppgifter om vad som gäller för de olika betygsnivåerna.

Falköpings kommun har redovisat hur man tänker åtgärda de brister man nu får kritik för. Därmed avslutar myndigheten också granskningsärendet.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som granskat den utbildning av signaltekniker i Falköping som startade i augusti i år.

Kritik mot kommunen

I sin tillsynsrapport skriver nu myndigheten att utbildningens huvudman, Falköpings kommun, inte har levt upp till de krav författningarna ställer och riktar därför kritik på två punkter.

Dels att läkarundersökningen har skett efter att utbildningen redan startat och dessutom på elevernas bekostnad, dels att betygskriterierna i kursplanerna inte följer beskrivningen i utbildningsplanen.

Ska vara kostnadsfri

För att bli antagen till den aktuella utbildningen ställs vissa förkunskapskrav på den sökande för att bli behörig, bland annat att den sökande ska uppfylla särskilda hälsokrav.

l den omgång som startade i augusti genomfördes hälsoundersökningen först efter att de sökande blivit antagna, detta för att kunna erbjuda hälsoundersökningen till subventionerat pris.

”Det särskilda förkunskapskravet blev på detta sätt omvandlat från att vara en förutsättning för att bli antagen till att bli en del av utbildningen”, skriver myndigheten och tillägger att enligt lagen ska en utbildning inom yrkeshögskolan vara avgiftsfri för de studerande.

Olika uppgifter

Kritiken mot betygskriterierna handlar om att kommunen i utbildningsplanen och i kursplanen har lämnat helt olika uppgifter om vad som gäller för de olika betygsnivåerna.

Falköpings kommun har redovisat hur man tänker åtgärda de brister man nu får kritik för. Därmed avslutar myndigheten också granskningsärendet.

  • Lars Berthilsson