26 nov 2014 16:55

23 jan 2015 15:54

Bra bemötande i äldrevården

Har man hemtjänst eller bor på ett äldreboende i Falköping är man troligtvis nöjd. Kommunen får högt betyg i socialstyrelsens nationella brukarundersökning.

Faktiskt högre än genomsnittet i både landet och Västsverige.

– Vi kan konstatera att personalen som bemöter brukarna är bra och att de känner förtroende, säger Karin Stigner som är verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen.

96 procent av de som nyttjar hemtjänst är nöjda med utförandet. Det är snäppet bättre än för äldreboendena, där 90 procenet av de boende är ganska eller mycket nöjda med omsorgen.

– Kul att resultatet håller i sig. det skiljer väldigt lite från förra året.

Förtroende

Inom hemtjänsten fick frågorna om förtroendet för personalen och deras bemötande fick den största andelen positiva svar. Förtroendet har ökat från 95 till 97 som är ganska eller mycket nöjda.

Påverka själv

Möjligheten att själv påverka när man vill ha besök, om de sker på avtalad tid har ökat från 67 till 71 procent. Personalen har tillräckligt med tid är bättre än riksgenomsnittet.

I Falköping är hemtjänsten konkurrensutsatt genom lagen om valfrihet inom vården, LOV:en. Här verkar förutom kommunen också Falans hemtjänst och Systrarna Odhs hemtjänst.

– 20 procent anlitar privata bolag. Det var inte så många när undersökningen genomfördes. Nu ser vi att man byter både till och från kommunen. Vi har ett bra samarbete med dem och biståndsavdelningen.

Svarsfrekvensen var 69 procent inom hemtjänsten.

Tar sig tid

De boende känner förtroende för personalen och ger deras bemötande högt betyg. Även här tar sig personalen sig tid. Ur denna aspekt är betyget bäst jämfört med hur boende på äldreboende runt om i landet har svarat.

Anhörigsvar

Inom äldreomsorgen är svarsfrekvensen lägre, 51 procent. Här kan anhöriga ha hjälpt till att fylla i svaren.

– Fler är pigga och aktiva inom hemtjänsten. Vi pratar både om positiva och negativa aspekter av att anhöriga är med och fyller i svaren. Man kan se att de som själva fyller i svaren i regel är mer positiva än om man fått hjälp.

Positivt är att 95 procent uppger att de har fått plats på det äldreboende som de också har önskat. Dessutom är man nöjd med ibåde inom- och utomhusmiljön där de bor.

Enhetsnivå

I undersökningen ges resultat på enhetsnivå.

– Då kan vi jobba lite olika med förbättringsområdena och det kommer också politikerna tillhanda.

Finns det något gemensamt område ni ska förbättra?

– Alla vet inte var man ska vända sig med klagomål.

Hur gör man då?

– Dels kan man ta det direkt med personalen men man kan också fylla i ”tyck om Falköping” på hemsidan. I en broschyr som varje brukare får kan man också fylla i.

Totalt deltog 442 personer i hemtjänsten och 163 på äldreboenden i enkäten.

Faktiskt högre än genomsnittet i både landet och Västsverige.

– Vi kan konstatera att personalen som bemöter brukarna är bra och att de känner förtroende, säger Karin Stigner som är verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen.

96 procent av de som nyttjar hemtjänst är nöjda med utförandet. Det är snäppet bättre än för äldreboendena, där 90 procenet av de boende är ganska eller mycket nöjda med omsorgen.

– Kul att resultatet håller i sig. det skiljer väldigt lite från förra året.

Förtroende

Inom hemtjänsten fick frågorna om förtroendet för personalen och deras bemötande fick den största andelen positiva svar. Förtroendet har ökat från 95 till 97 som är ganska eller mycket nöjda.

Påverka själv

Möjligheten att själv påverka när man vill ha besök, om de sker på avtalad tid har ökat från 67 till 71 procent. Personalen har tillräckligt med tid är bättre än riksgenomsnittet.

I Falköping är hemtjänsten konkurrensutsatt genom lagen om valfrihet inom vården, LOV:en. Här verkar förutom kommunen också Falans hemtjänst och Systrarna Odhs hemtjänst.

– 20 procent anlitar privata bolag. Det var inte så många när undersökningen genomfördes. Nu ser vi att man byter både till och från kommunen. Vi har ett bra samarbete med dem och biståndsavdelningen.

Svarsfrekvensen var 69 procent inom hemtjänsten.

Tar sig tid

De boende känner förtroende för personalen och ger deras bemötande högt betyg. Även här tar sig personalen sig tid. Ur denna aspekt är betyget bäst jämfört med hur boende på äldreboende runt om i landet har svarat.

Anhörigsvar

Inom äldreomsorgen är svarsfrekvensen lägre, 51 procent. Här kan anhöriga ha hjälpt till att fylla i svaren.

– Fler är pigga och aktiva inom hemtjänsten. Vi pratar både om positiva och negativa aspekter av att anhöriga är med och fyller i svaren. Man kan se att de som själva fyller i svaren i regel är mer positiva än om man fått hjälp.

Positivt är att 95 procent uppger att de har fått plats på det äldreboende som de också har önskat. Dessutom är man nöjd med ibåde inom- och utomhusmiljön där de bor.

Enhetsnivå

I undersökningen ges resultat på enhetsnivå.

– Då kan vi jobba lite olika med förbättringsområdena och det kommer också politikerna tillhanda.

Finns det något gemensamt område ni ska förbättra?

– Alla vet inte var man ska vända sig med klagomål.

Hur gör man då?

– Dels kan man ta det direkt med personalen men man kan också fylla i ”tyck om Falköping” på hemsidan. I en broschyr som varje brukare får kan man också fylla i.

Totalt deltog 442 personer i hemtjänsten och 163 på äldreboenden i enkäten.

  • Rikard Jansson