26 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:54

Flera fel vid tågolyckan

Rutiner följdes inte enligt rapport

ORSAK. Ett brutet mobilsamtal och rutiner som inte följdes. Det anses ha orsakat olyckan i höstas då ett godståg kraschade in i en byggnad på Brogärdet i Falköping.

Det var vid 22-tiden den 24 september som olyckan inträffade. Ett 450 meter långt godståg med lok och 29 vagnar och med en totalvikt på 1 413 ton skulle förflyttas till spår Uddagård 4 på terminalområdet i Falköping.

Föraren var placerad på loket som gick sist och signalgivaren var placerad på första vagnen. Kommunikationen skedde via mobiltelefon.

Hoppade av

I ett läge ställde föraren en fråga till signalgivaren, men fick inget svar. Han misstänkte då att kommunikationen var bruten. Då han fortfarande inte fick något svar från signalgivaren slog föraren först till driftbromsen och därefter snabbromsade han. Föraren ringde då återigen upp signalgivaren samtidigt som han satte till lokbromsen.

När signalgivaren upptäckte att kommunikationen med föraren var bruten förstod han att tågsetet inte skulle kunna stanna innan stoppbocken och hoppade då av vagnen.

Lämnade spåret

Tågsetet körde på stoppbocken som tillsammans med ett bromselement lossade från rälsen och följde av kraften med framåt. Flera av vagnarna lämnade spåret och fortsatte över en grusplan cirka 25 meter, genom ett staket och till sist in i en industribyggnad där det tog stopp.

På uppdrag av Falköpings kommun har företaget Infranord utrett olyckan. I sin rapport slår man fast att det var just den avbrutna kommunikationen som var den bakomliggande olycksorsaken.

Borde kunnat stanna

Men utredarna skriver också att man tycker det är konstigt att tågsetet inte kunnat stanna innan stoppbocken. ”Kommunikationen var bruten en tid innan signalgivaren hoppade av vagnen 100 meter innan stoppbocken”, skriver man.

En beräkning visar att med en hastighet på 10 kilometer/h tar det 36 sekunder att röra sig 100 meter och bromsens tillslag tar fem sekunder. ”Förutsätter man att kommunikationen var bruten i 40-50 sekunder borde man kunnat stanna innan stoppbocken som var spårets slutpunkt”, skriver utredarna.

Av rapporten framgår också att rutinerna inte följts.

Räkna siffror

I järnvägsföretagets egen rutin framgår att om det är tyst i kommunikationen mellan föraren och signalgivaren ska man till exempel räkna siffror. ”I detta fall borde man ha kunnat räkna till sju siffror, det vill säga att man kunnat uppfylla kravet på halv siktfart och stannat i god tid innan stoppbocken”, skriver utredarna.

Olyckan vållade inga personskador men industribyggnaden drabbades av mycket stora skador. Först en dryg månad efter olyckan flyttades godsvagnen från platsen.

Enligt olycksrapporten förorsakade olyckan skador på spåranläggning och miljö på drygt 220 000 kronor. Ersättningen till ägaren av industribyggnaden är en fråga för kommunens försäkringsbolag.

Det var vid 22-tiden den 24 september som olyckan inträffade. Ett 450 meter långt godståg med lok och 29 vagnar och med en totalvikt på 1 413 ton skulle förflyttas till spår Uddagård 4 på terminalområdet i Falköping.

Föraren var placerad på loket som gick sist och signalgivaren var placerad på första vagnen. Kommunikationen skedde via mobiltelefon.

Hoppade av

I ett läge ställde föraren en fråga till signalgivaren, men fick inget svar. Han misstänkte då att kommunikationen var bruten. Då han fortfarande inte fick något svar från signalgivaren slog föraren först till driftbromsen och därefter snabbromsade han. Föraren ringde då återigen upp signalgivaren samtidigt som han satte till lokbromsen.

När signalgivaren upptäckte att kommunikationen med föraren var bruten förstod han att tågsetet inte skulle kunna stanna innan stoppbocken och hoppade då av vagnen.

Lämnade spåret

Tågsetet körde på stoppbocken som tillsammans med ett bromselement lossade från rälsen och följde av kraften med framåt. Flera av vagnarna lämnade spåret och fortsatte över en grusplan cirka 25 meter, genom ett staket och till sist in i en industribyggnad där det tog stopp.

På uppdrag av Falköpings kommun har företaget Infranord utrett olyckan. I sin rapport slår man fast att det var just den avbrutna kommunikationen som var den bakomliggande olycksorsaken.

Borde kunnat stanna

Men utredarna skriver också att man tycker det är konstigt att tågsetet inte kunnat stanna innan stoppbocken. ”Kommunikationen var bruten en tid innan signalgivaren hoppade av vagnen 100 meter innan stoppbocken”, skriver man.

En beräkning visar att med en hastighet på 10 kilometer/h tar det 36 sekunder att röra sig 100 meter och bromsens tillslag tar fem sekunder. ”Förutsätter man att kommunikationen var bruten i 40-50 sekunder borde man kunnat stanna innan stoppbocken som var spårets slutpunkt”, skriver utredarna.

Av rapporten framgår också att rutinerna inte följts.

Räkna siffror

I järnvägsföretagets egen rutin framgår att om det är tyst i kommunikationen mellan föraren och signalgivaren ska man till exempel räkna siffror. ”I detta fall borde man ha kunnat räkna till sju siffror, det vill säga att man kunnat uppfylla kravet på halv siktfart och stannat i god tid innan stoppbocken”, skriver utredarna.

Olyckan vållade inga personskador men industribyggnaden drabbades av mycket stora skador. Först en dryg månad efter olyckan flyttades godsvagnen från platsen.

Enligt olycksrapporten förorsakade olyckan skador på spåranläggning och miljö på drygt 220 000 kronor. Ersättningen till ägaren av industribyggnaden är en fråga för kommunens försäkringsbolag.

  • Lars Berthilsson