27 nov 2014 19:00

07 jan 2015 10:03

Motion om motion i skolan

Alla elever i kommunen ska ha fysisk aktivitet 30-60 minuter varje dag. Det kräver Moderaterna i Falköping i en ny motion.

Motivet är helt enkelt att eleverna ska lära sig mer. ”Kunskap om att långvarigt stillasittande varje dag kan vara ett hot mot folkhälsan har under sista åren publicerats i ett flertal artiklar i medicinsk press” skriver partiet. De hävisar till Bunkefloprojektet som visar på positiva effekter på studieresultat.

Alla elever i kommunen ska ha fysisk aktivitet 30-60 minuter varje dag. Det kräver Moderaterna i Falköping i en ny motion.

Motivet är helt enkelt att eleverna ska lära sig mer. ”Kunskap om att långvarigt stillasittande varje dag kan vara ett hot mot folkhälsan har under sista åren publicerats i ett flertal artiklar i medicinsk press” skriver partiet. De hävisar till Bunkefloprojektet som visar på positiva effekter på studieresultat.