02 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:54

Stormöte om vårdcentralens framtid

Floby

Den långvariga läkarbristen på vårdcentralen i Floby pressar nu kommunen att agera.
– Vi ska försöka rekrytera läkare från Holland, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Läkarbristen i Floby har varit känt en längre tid. För ett år sedan spreds oro och frustration hos Flobybor när det blev känt att primärvården inte hade för avsikt att förlänga avtalet med kommunen som äger huset där vårdcentralen har sin verksamhet.

– Vilken läkare vill söka till ett vårdcentral som löper risk att läggas ner? frågar sig en Flobybo.

Conny Johansson är även med i primärvårdsnämnden och säger att det var ett tjänstemannaförslag att lägga ner vårdcentralen.

Nedgraderas till filial

Men i februari tidigare i år ansöktes om att den skulle nedgraderas till filial vid nyår eftersom kravet på två egna läkare inte uppfylldes.

– Vi har haft nästan bara stafettläkare och då kan inte nya få gå bredvid och lära sig. Sedan är ju stafettläkare dyrt så det ligger ingen ekonomi i det. Det har känts lite misströstande, säger samhällsföreningens ordförande Marie-Louise Thor.

I augusti kallade de till stormöte med politikerna och chef för närhälsan. 450 Flobybor slöt upp.

– Idag har vi 3 500 personer listade men de lär inte bli fler när vi blir filial. Slutar någon går det åt fel håll och det krävs inga stora beslut för att lägga ner en filial. Vart ska vi åka då? frågar sig MarieLouise.

Man kan inte lista sig på en filial. Hittills har läkare från Oden och Mösseberg bemannat Floby.

Conny Johansson säger att kommunen försöker lösa problemet på flera sätt.

– Det är regionens uppdrag att rekrytera läkare men vi måste göra allt vi kan för att hjälpa till.

På onsdag träffas kommunen, samhällsföreningen och närhälsans politiker för att hitta en lösning..

– Vi vill veta säkert att de vill ha kvar vårdcentralen. Folk är engagerade, säger Marie-Louise.

Läkarbristen i Floby har varit känt en längre tid. För ett år sedan spreds oro och frustration hos Flobybor när det blev känt att primärvården inte hade för avsikt att förlänga avtalet med kommunen som äger huset där vårdcentralen har sin verksamhet.

– Vilken läkare vill söka till ett vårdcentral som löper risk att läggas ner? frågar sig en Flobybo.

Conny Johansson är även med i primärvårdsnämnden och säger att det var ett tjänstemannaförslag att lägga ner vårdcentralen.

Nedgraderas till filial

Men i februari tidigare i år ansöktes om att den skulle nedgraderas till filial vid nyår eftersom kravet på två egna läkare inte uppfylldes.

– Vi har haft nästan bara stafettläkare och då kan inte nya få gå bredvid och lära sig. Sedan är ju stafettläkare dyrt så det ligger ingen ekonomi i det. Det har känts lite misströstande, säger samhällsföreningens ordförande Marie-Louise Thor.

I augusti kallade de till stormöte med politikerna och chef för närhälsan. 450 Flobybor slöt upp.

– Idag har vi 3 500 personer listade men de lär inte bli fler när vi blir filial. Slutar någon går det åt fel håll och det krävs inga stora beslut för att lägga ner en filial. Vart ska vi åka då? frågar sig MarieLouise.

Man kan inte lista sig på en filial. Hittills har läkare från Oden och Mösseberg bemannat Floby.

Conny Johansson säger att kommunen försöker lösa problemet på flera sätt.

– Det är regionens uppdrag att rekrytera läkare men vi måste göra allt vi kan för att hjälpa till.

På onsdag träffas kommunen, samhällsföreningen och närhälsans politiker för att hitta en lösning..

– Vi vill veta säkert att de vill ha kvar vårdcentralen. Folk är engagerade, säger Marie-Louise.

  • Rikard Jansson