03 dec 2014 18:46

23 jan 2015 15:55

Larmar om sjunkande skolbetyg

Sjunkande betyg och stora skillnader mellan skolorna har fått Skolinspektionen att sätta ner foten.
– Kommunen måste ta ett större ansvar, skriver myndigheten efter en tillsyn.

I våras lämnade var tredje elev årskurs 9 utan godkända betyg i alla ämnen. Resultaten varierar dessutom mycket mellan skolorna. På en av skolorna nådde 92 procent av eleverna godkända betyg i alla ämnen, på en annan var siffran 59 procent. Var fjärde elev i årskurs 9 behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.

Negativ trend

Mellan 2007 och 2014 har andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen sjunkit från 80,7 procent till 66,4 procent. Under samma period har det genomsnittliga meritvärdet minskat från 212 till 194,9.

– Den negativa utvecklingen måste snarast brytas, skriver Skolinspektionen.

Det finns också stora skillnader mellan flickor och pojkars resultat. 2014 var det genomsnittliga meritvärdet i Falköpings kommun 207,5 för flickor och 184,8 för pojkar.

Två områden där flest elever inte når upp till målen är Modersmålsundervisningen och Matematik. 81,3 procent av eleverna nådde kunskapskraven för godkänt betyg (A-E) i modersmål och 85,3 procent i Matematik. Motsvarande resultat i riket är 97 respektive 93,3 procent.

Även i gymnasieskolan är resultaten otillräckliga och har försämrats i några avseenden. En ljuspunkt är att andelen elever som når slutbetyg i gymnasieskolan har ökat. Men andelen behöriga elever i Falköping till högskolan följer en negativ trend. Senast var det 74,6 procent jämfört med rikets 87,1 procent.

”Kommunen måste bli bättre på att följa upp åtgärder och sprida goda exempel.”

Senast den 20 mars 2015 ska Falköpings kommun redovisa hur man ska åtgärda bristerna.

I våras lämnade var tredje elev årskurs 9 utan godkända betyg i alla ämnen. Resultaten varierar dessutom mycket mellan skolorna. På en av skolorna nådde 92 procent av eleverna godkända betyg i alla ämnen, på en annan var siffran 59 procent. Var fjärde elev i årskurs 9 behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram.

Negativ trend

Mellan 2007 och 2014 har andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen sjunkit från 80,7 procent till 66,4 procent. Under samma period har det genomsnittliga meritvärdet minskat från 212 till 194,9.

– Den negativa utvecklingen måste snarast brytas, skriver Skolinspektionen.

Det finns också stora skillnader mellan flickor och pojkars resultat. 2014 var det genomsnittliga meritvärdet i Falköpings kommun 207,5 för flickor och 184,8 för pojkar.

Två områden där flest elever inte når upp till målen är Modersmålsundervisningen och Matematik. 81,3 procent av eleverna nådde kunskapskraven för godkänt betyg (A-E) i modersmål och 85,3 procent i Matematik. Motsvarande resultat i riket är 97 respektive 93,3 procent.

Även i gymnasieskolan är resultaten otillräckliga och har försämrats i några avseenden. En ljuspunkt är att andelen elever som når slutbetyg i gymnasieskolan har ökat. Men andelen behöriga elever i Falköping till högskolan följer en negativ trend. Senast var det 74,6 procent jämfört med rikets 87,1 procent.

”Kommunen måste bli bättre på att följa upp åtgärder och sprida goda exempel.”

Senast den 20 mars 2015 ska Falköpings kommun redovisa hur man ska åtgärda bristerna.

  • Rikard Jansson