04 dec 2014 06:00

07 jan 2015 10:24

Utsmyckningen är igång

Sista etappen av Rantenområdet pågår just nu för fullt.
– Det ska bli klart under hösten. Nu hoppas vi att vädret håller i sig, säger park- och gatuchef Fredrik Johansson.

Hela torgytan mellan Centralstationen och Ica Supermarket ska göras om för 3,5 miljoner kronor. Nu har pumparna till vattenspelet, som ska stå mitt på torget, kommit på plats. När denna installerats ska den sista belysningen kopplas in. Parallellt pågår stensättning och därefter ska parkmöbeler, cykelställ och planteringskärl komma på plats.

Kortade körtider

Tidigare har området fått sänkt hastighet, avsmalnad väg och minirondell.

– Körtiden genom området har ändå kortats på grund av att stopptiderna med rödljuset är borta.

– Vi har haft återträff med fastighetsägarna som beröts i området. Vi har fått väldigt gott gensvar från dem.

Mer liv och rörelse

– I och med att det tillkommit uteserveringar tror vi att det kommer att bli lite mer liv och rörelse i området, avslutar Fredrik Johansson.

Hela torgytan mellan Centralstationen och Ica Supermarket ska göras om för 3,5 miljoner kronor. Nu har pumparna till vattenspelet, som ska stå mitt på torget, kommit på plats. När denna installerats ska den sista belysningen kopplas in. Parallellt pågår stensättning och därefter ska parkmöbeler, cykelställ och planteringskärl komma på plats.

Kortade körtider

Tidigare har området fått sänkt hastighet, avsmalnad väg och minirondell.

– Körtiden genom området har ändå kortats på grund av att stopptiderna med rödljuset är borta.

– Vi har haft återträff med fastighetsägarna som beröts i området. Vi har fått väldigt gott gensvar från dem.

Mer liv och rörelse

– I och med att det tillkommit uteserveringar tror vi att det kommer att bli lite mer liv och rörelse i området, avslutar Fredrik Johansson.

  • Rikard Jansson