04 dec 2014 10:27

07 jan 2015 10:03

Bli ekonomismart på två dagar

Arbetslösa unga vuxna ska bli bättre på att hålla i pengarna.

Det vill Konsumentverket, Finansinspektionen och Folkuniversitetet som tar utbildningen ”Ekonomismart” till Falköping och lärcenter den 4-5 december. Tvådagarsutbildningen tar bland annat upp frågor om konsumenträtt, reklam och marknadsföring, vardagsekonomi, sparande och samboregler.

”Att bli ekonomismart innebär att vara bättre rustad för att hantera den ekonomiska sårbarhet som följer i spåren av arbetslösheten” skriver arrangören.

Det vill Konsumentverket, Finansinspektionen och Folkuniversitetet som tar utbildningen ”Ekonomismart” till Falköping och lärcenter den 4-5 december. Tvådagarsutbildningen tar bland annat upp frågor om konsumenträtt, reklam och marknadsföring, vardagsekonomi, sparande och samboregler.

”Att bli ekonomismart innebär att vara bättre rustad för att hantera den ekonomiska sårbarhet som följer i spåren av arbetslösheten” skriver arrangören.

  • Rikard Jansson