04 dec 2014 10:26

23 jan 2015 15:55

Premiär för långa miljölastbilar

Jula har fått dispens av Transportstyrelsen för 31 meter långa lastbilar mellan Falköping och Skara. Normalt får en lastbil i Sverige bara vara maximalt 25 meter lång.

Företaget har lobbat för frågan på EU- och regeringsnivå i närmare två år.

De nya lastbilarna drivs med biodiesel och utsläppen beräknas minska med 90 procent, enligt företaget. Med de långa fordonen kan kostnaden för lastbilstransporten halveras med två 40 fots containers istället för en. Premiärturen sker den 8 december mellan Skaraborg Logistic Center i Falköping och Julas centrallager i Skara.

Företaget har lobbat för frågan på EU- och regeringsnivå i närmare två år.

De nya lastbilarna drivs med biodiesel och utsläppen beräknas minska med 90 procent, enligt företaget. Med de långa fordonen kan kostnaden för lastbilstransporten halveras med två 40 fots containers istället för en. Premiärturen sker den 8 december mellan Skaraborg Logistic Center i Falköping och Julas centrallager i Skara.