05 dec 2014 18:26

07 jan 2015 10:03

Kräver skadestånd för mobbad

FALKÖPING: Elev utsattes för kränkande behandling i flera år

Barn- och elevombudet kräver 160 000 kronor i skadestånd för en elev som utsatts för mobbning och kränkande behandling under flera års tid på en skola i Falköpings kommun.

Barn- och elevombudet, Beo, grundar sitt krav om skadestånd på ett beslut av Skolinspektionen från 2013, då man efter en utredning kom fram till att eleven utsatts för verbala och fysiska kränkningar av olika slag under flera års tid, och att den aktuella skolan inte vidtagit nödvändiga åtgärder trots att elevens situation var känd.

Utredningen i den mobbade elevens ärende rörde först läsåren 2009/10, 2010/11 och 2011/12, men utökades senare, på eget initiativ av Skolinspektionen, till att även omfatta vårterminen 2008 och hela läsåret 2008/09.

Barn- och elevombudet har i sin bedömning av elevens situation kunnat konstatera att huvudmannen Falköpings kommun vidgått att personal vid den aktuella skolan fått kännedom om samtliga anmälda tillfällen då eleven känt sig utsatt för kränkande behandling. ”Det är därmed klarlagt att skolan vid ett flertal tillfällen mottagit signaler om att XX känt sig utsatt och att skolan därför borde ha insett allvaret i XX skolsituation”, skriver Beo i sitt beslut.

Beo bedömer att skolan brustit i både sin bedömning av elevens situation och att man på grund av bristfällig utredning kring elevens kränkande behandling även inte kunnat bedöma vilka åtgärder som hade behövt vidtas för att få mobbningen att upphöra.

Av beloppet 160 000 avser 135 000 kronor ersättning för kränkning och 35 000 kronor ersättning för sveda och värk. Falköpings kommun har fram till den 15 december på sig att ange sin inställning till kravet.

Barn- och elevombudet, Beo, grundar sitt krav om skadestånd på ett beslut av Skolinspektionen från 2013, då man efter en utredning kom fram till att eleven utsatts för verbala och fysiska kränkningar av olika slag under flera års tid, och att den aktuella skolan inte vidtagit nödvändiga åtgärder trots att elevens situation var känd.

Utredningen i den mobbade elevens ärende rörde först läsåren 2009/10, 2010/11 och 2011/12, men utökades senare, på eget initiativ av Skolinspektionen, till att även omfatta vårterminen 2008 och hela läsåret 2008/09.

Barn- och elevombudet har i sin bedömning av elevens situation kunnat konstatera att huvudmannen Falköpings kommun vidgått att personal vid den aktuella skolan fått kännedom om samtliga anmälda tillfällen då eleven känt sig utsatt för kränkande behandling. ”Det är därmed klarlagt att skolan vid ett flertal tillfällen mottagit signaler om att XX känt sig utsatt och att skolan därför borde ha insett allvaret i XX skolsituation”, skriver Beo i sitt beslut.

Beo bedömer att skolan brustit i både sin bedömning av elevens situation och att man på grund av bristfällig utredning kring elevens kränkande behandling även inte kunnat bedöma vilka åtgärder som hade behövt vidtas för att få mobbningen att upphöra.

Av beloppet 160 000 avser 135 000 kronor ersättning för kränkning och 35 000 kronor ersättning för sveda och värk. Falköpings kommun har fram till den 15 december på sig att ange sin inställning till kravet.