05 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:55

Efterlyser offensiv landsbygd

Kommunikationschefen i Falköping, Pascal Tshibanda sticker ut hakan på sin personliga blogg och utser ”Skövde till landsbygdens huvudstad i Sverige”. Han efterlyser en nationell arena för att utveckla landsbygden från.

– Skaraborg är troligtvis den region som totalt sett är mest beroende av jordbruk och gröna näringar. Vi skulle kunna ta en helt ny position i landsbygdsfrågor.

Framtidsfrågor

Han menar att det är framtidsfrågorna som bör diskuteras mer.

– Skaraborg har låg utbildningsnivå och en åldrande befolkning. Flytta till städer är ett globalt fenomen och ungdomarna kommer i alldeles för låg utsträckning tillbaka.

– För att få en vitamininjektion hade det varit intressant att mer ta tillvara på den forskningstillgång som finns genom högskolan i Skövde.

Kan inte landsbygdskommunen Falköping vara ett bra utgångsläge?

– Nej, det är inte platsen i sig som är det intressanta utan det är kopplingen till högskolan som skulle kunna ta sig an detta. Om det ligger i Östersund eller Skåne är ointressant. Då bör den ligga här, i Skövde.

Samarbete

Forskningsområdet som bör samverka bättre är folkhälsa, socialpsykologik, produktion och miljöfrågor.

– Dessutom bör man ha ett nytt forskningsområde om framtidens arbete. Hur kan man hitta framtidens jobb här. Forskningsområdena kan korsbefrukta varandra.

Att kunna locka hit kvalifierad arbetskraft med global konkurrens är utmaningen, menar han.

Är kommunsammanslagning en framkomlig väg?

– Det är jag osäker på. Men det kanske är något man skulle behöva titta på, vilka konsekvenser det skull ha. Generellt behövs det mer samarbete mellan kommunerna.

Finns utrymme för Falköping att nischa sig?

– Ja, Lärcenter är en riktig juvel. Där kan man läsa utbildningar på distans från högskolor som ligger betydligt längre bort än Skövde.

– Skaraborg är troligtvis den region som totalt sett är mest beroende av jordbruk och gröna näringar. Vi skulle kunna ta en helt ny position i landsbygdsfrågor.

Framtidsfrågor

Han menar att det är framtidsfrågorna som bör diskuteras mer.

– Skaraborg har låg utbildningsnivå och en åldrande befolkning. Flytta till städer är ett globalt fenomen och ungdomarna kommer i alldeles för låg utsträckning tillbaka.

– För att få en vitamininjektion hade det varit intressant att mer ta tillvara på den forskningstillgång som finns genom högskolan i Skövde.

Kan inte landsbygdskommunen Falköping vara ett bra utgångsläge?

– Nej, det är inte platsen i sig som är det intressanta utan det är kopplingen till högskolan som skulle kunna ta sig an detta. Om det ligger i Östersund eller Skåne är ointressant. Då bör den ligga här, i Skövde.

Samarbete

Forskningsområdet som bör samverka bättre är folkhälsa, socialpsykologik, produktion och miljöfrågor.

– Dessutom bör man ha ett nytt forskningsområde om framtidens arbete. Hur kan man hitta framtidens jobb här. Forskningsområdena kan korsbefrukta varandra.

Att kunna locka hit kvalifierad arbetskraft med global konkurrens är utmaningen, menar han.

Är kommunsammanslagning en framkomlig väg?

– Det är jag osäker på. Men det kanske är något man skulle behöva titta på, vilka konsekvenser det skull ha. Generellt behövs det mer samarbete mellan kommunerna.

Finns utrymme för Falköping att nischa sig?

– Ja, Lärcenter är en riktig juvel. Där kan man läsa utbildningar på distans från högskolor som ligger betydligt längre bort än Skövde.

  • Rikard Jansson