06 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:55

Katarina Andersson tillträder ny tjänst

Katarina Andersson har fått rollen som biträdande kommundirektör från årsskiftet.
– Jag har ett stort engagemang i hembygden och är glad och ödmjuk inför uppdraget att få fortsätta utveckla Falköping.

Nu ska duon arbeta fram en ny organisation för kommunledningsförvaltningen.

– Med de utmaningar som vi står inför är det en behövlig förstärkning. Det har funnits behov av bättre styrning och ledning ett tag, säger kommundirektör Tomas Hjert.

Medan Medborgarkontoret ska stötta kommuninvånarna ska den nya organisationen jobba inåt.

– Vi ska bli bättre på att stötta de 3 000 medarbetarna och chefer, säger Thomas Hjert.

Hans arbetsuppgifter kommer nu att i högre utsträckning innehålla arbete att utveckla externa kontakter.

– Man får nästa se Skaraborg som en gemensam stad. Samarbete är en framgångsfaktor framöver.

Katarina Andersson har varit chef på kompetens- och arbetslivsnämnden de senaste sex åren. Johan Lundell är hennes tillförordnad till 30 juni.

Katarina Andersson sade upp sig i oktober efter att ha blivit rekryterad av KPMG som seniorrådgivare. Men tänkte om efter att den nya tjänsten inrättats.

Mycket handlar om att stärka värderingarna som kommunen antagit, öppenhet, bemötande, rättvisa och effektivitet.

– Hennes nya lön är inte satt än men den kommer att ligga i paritet med de förvaltningscheferna som tjänar bäst, cirka 69 000 kronor per månad.

Den nyinrättade tjänsten finns inte med i budgeten. I stället betalas den under nästa år av vakanser.

Varför finns det inte med i budgeten?

– Nu tar vi ett år i taget. Man kan alltid vara efterklok.

Nya organisationen:

Chef för den nya ledningen är kommundirektören. Sedan tidigare ingår de sex förvaltningscheferna. Nya är ekonomichef, personalchef, kommunikationschef, kanslichef och biträdande kommundirektör.

En ny grupp (som ännu inte fått något namn) ansvaras av biträdande kommundirektören. Här ingår cheferna för strategisk utveckling, infrastruktur- och logistik, näringliv, stadsbyggnad, IT och integration.

Nu ska duon arbeta fram en ny organisation för kommunledningsförvaltningen.

– Med de utmaningar som vi står inför är det en behövlig förstärkning. Det har funnits behov av bättre styrning och ledning ett tag, säger kommundirektör Tomas Hjert.

Medan Medborgarkontoret ska stötta kommuninvånarna ska den nya organisationen jobba inåt.

– Vi ska bli bättre på att stötta de 3 000 medarbetarna och chefer, säger Thomas Hjert.

Hans arbetsuppgifter kommer nu att i högre utsträckning innehålla arbete att utveckla externa kontakter.

– Man får nästa se Skaraborg som en gemensam stad. Samarbete är en framgångsfaktor framöver.

Katarina Andersson har varit chef på kompetens- och arbetslivsnämnden de senaste sex åren. Johan Lundell är hennes tillförordnad till 30 juni.

Katarina Andersson sade upp sig i oktober efter att ha blivit rekryterad av KPMG som seniorrådgivare. Men tänkte om efter att den nya tjänsten inrättats.

Mycket handlar om att stärka värderingarna som kommunen antagit, öppenhet, bemötande, rättvisa och effektivitet.

– Hennes nya lön är inte satt än men den kommer att ligga i paritet med de förvaltningscheferna som tjänar bäst, cirka 69 000 kronor per månad.

Den nyinrättade tjänsten finns inte med i budgeten. I stället betalas den under nästa år av vakanser.

Varför finns det inte med i budgeten?

– Nu tar vi ett år i taget. Man kan alltid vara efterklok.

Nya organisationen:

Chef för den nya ledningen är kommundirektören. Sedan tidigare ingår de sex förvaltningscheferna. Nya är ekonomichef, personalchef, kommunikationschef, kanslichef och biträdande kommundirektör.

En ny grupp (som ännu inte fått något namn) ansvaras av biträdande kommundirektören. Här ingår cheferna för strategisk utveckling, infrastruktur- och logistik, näringliv, stadsbyggnad, IT och integration.

  • Rikard Jansson