08 dec 2014 12:52

23 jan 2015 15:17

SD vill stärka gemenskapen

En motion från (SD) om att stärka gemenskapen i Falköping är en av punkterna på dagordningen då kommunfullmäktige sammanträder på måndag.

I övrigt ska politikerna även diskutera en (M)-motion om en plats för insamling av secondhandprylar, en utbyggnad av industrigata och VA-nät på Marjarps industriområde och en revidering av överenskommelsen med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn.

På mötet sker också valen till kommunala förtroendeuppdrag.

En motion från (SD) om att stärka gemenskapen i Falköping är en av punkterna på dagordningen då kommunfullmäktige sammanträder på måndag.

I övrigt ska politikerna även diskutera en (M)-motion om en plats för insamling av secondhandprylar, en utbyggnad av industrigata och VA-nät på Marjarps industriområde och en revidering av överenskommelsen med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn.

På mötet sker också valen till kommunala förtroendeuppdrag.