09 dec 2014 19:28

23 jan 2015 15:55

Tolv personer saknar dagvård

Tolv personer som har rätt till dagvård står utan plats. Nu måste kommunen ordna fram detta, annars hotar vite.
– Vi har tre månader på oss att klara det, säger socialnämndens ordförande Susanne Larsson, S.

I nuläget finns 45 dagvårdsplatser fördelat på Bergsliden, Stenstorp, Floby och Kinnarp. Därtill har kommunen tio platser inom dagvård på Ranliden för demenssjuka. Men nu står alltså tolv personer utan plats.

Bor kvar hemma

Orsaken som anges är att fler bor hemma längre vilket ökat trycket på lösningar som hemtjänst, ofta i kombination med dagvård.

– Ofta lyckats vi lösa plats. Vi fick ett vite på ett ärende där en person ville ha dagvård på fredagar men vi kunde bara erbjuda torsdagar.

– Nu har vi tre månader på oss att klara det.

Två grupper

Lösningen som socialförvaltningen jobbat fram är att anordna förmiddags- och eftermiddagsgrupper.

– Alla orkar ändå inte vara där hela dagar. Men vi kan köra till andra orter om det skulle behövas.

Färdtjänst

– Det är biståndsbedömt och då har man rätt till färdtjänst.

Ni ska få redovisat i nämnden i mars.

– Vi har inget vite än men vi vill inte hamna i den situationen. Det rör sig om stora summor.

För närvarande kostar en dagvårdsplats 140 000 kronor per person. Om kommunen inte verkställer plats så riskerar de vite på 175 000 kronor per person. Totalt kan det innebära böter på 2,1 miljoner.

Hur tror ni att uppdelade tider tas emot?

– Vissa kommer ändå vara där hela dagar så vi tillgodoser deras behov. Frågan är hur personalen ska jobba så de finns på rätt ställe när behovet finns. Brukarna ska inte påverkas alls.

Kommunen undersöker lösning på ett gemensamt demensboende. Samtidigt ökar behovet för demensdagvård.

Hur förhindrar ni att problemet växer?

– Om det inte är tillräckligt så kan vi få titta på att öppna ny dagvårdverksamhet. I första läget är det organsiatoriskt, annars får vi skjuta till pengar.

I nuläget finns 45 dagvårdsplatser fördelat på Bergsliden, Stenstorp, Floby och Kinnarp. Därtill har kommunen tio platser inom dagvård på Ranliden för demenssjuka. Men nu står alltså tolv personer utan plats.

Bor kvar hemma

Orsaken som anges är att fler bor hemma längre vilket ökat trycket på lösningar som hemtjänst, ofta i kombination med dagvård.

– Ofta lyckats vi lösa plats. Vi fick ett vite på ett ärende där en person ville ha dagvård på fredagar men vi kunde bara erbjuda torsdagar.

– Nu har vi tre månader på oss att klara det.

Två grupper

Lösningen som socialförvaltningen jobbat fram är att anordna förmiddags- och eftermiddagsgrupper.

– Alla orkar ändå inte vara där hela dagar. Men vi kan köra till andra orter om det skulle behövas.

Färdtjänst

– Det är biståndsbedömt och då har man rätt till färdtjänst.

Ni ska få redovisat i nämnden i mars.

– Vi har inget vite än men vi vill inte hamna i den situationen. Det rör sig om stora summor.

För närvarande kostar en dagvårdsplats 140 000 kronor per person. Om kommunen inte verkställer plats så riskerar de vite på 175 000 kronor per person. Totalt kan det innebära böter på 2,1 miljoner.

Hur tror ni att uppdelade tider tas emot?

– Vissa kommer ändå vara där hela dagar så vi tillgodoser deras behov. Frågan är hur personalen ska jobba så de finns på rätt ställe när behovet finns. Brukarna ska inte påverkas alls.

Kommunen undersöker lösning på ett gemensamt demensboende. Samtidigt ökar behovet för demensdagvård.

Hur förhindrar ni att problemet växer?

– Om det inte är tillräckligt så kan vi få titta på att öppna ny dagvårdverksamhet. I första läget är det organsiatoriskt, annars får vi skjuta till pengar.

  • Rikard Jansson