10 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Fick inte jobb han sökte – DO-anmäler

ANMÄLAN: Falköpingsbo DO-anmäler myndighet

En man i Falköping har anmält Livsmedelsverket till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Mannen anser att han blev felaktigt behandlad i samband med att han sökte en tjänst inom myndigheten.

Det var då Falköpingsbon sökte ett annat arbete inom Livsmedelsverket som han menar att han på oriktiga grunder blev diskriminerad.

Allvarliga anklagelser

I den anmälan som mannen nu lämnat in till Diskrimineringsombudsmannen, DO, påstår han att det på hans nuvarande arbetsplats inom myndigheten riktats allvarliga anklagelser mot honom.

Han anser sig helt oskyldig till anklagelserna och har även begärt att arbetsgivaren ska utreda dessa ordentligt.

Detta ska dock inte ha skett påstår Falköpingsbon.

Bakgrund och tro

De anklagelser som riktats mot honom anser han sedan starkt ska ha bidragit till att han inte fick den tjänst han sökt inom myndigheten.

Enligt Falköpingsbon ska också myndigheten i ett svarsbrev ha hänvisat just till anklagelserna mot honom som skäl till att inte ge honom tjänsten.

Mannen påstår även att myndigheten i sitt jobbavslag hänvisat till mannens bakgrund och hans religiösa tro.

”Jag hävdar att jag blivit diskriminerad”, skriver Falköpingsbon i sin DO-anmälan.

Facket inkopplat

Mannen har även kopplat in sin fackliga organisation på ärendet, men utan att nå det resultat han önskat sig.

”Jag har vänt mig till facket, men efter ett par frågor de ställt till ansvariga är de nöjda och kommer inte att driva ärendet vidare”, avslutar mannen sin anmälan.

Det var då Falköpingsbon sökte ett annat arbete inom Livsmedelsverket som han menar att han på oriktiga grunder blev diskriminerad.

Allvarliga anklagelser

I den anmälan som mannen nu lämnat in till Diskrimineringsombudsmannen, DO, påstår han att det på hans nuvarande arbetsplats inom myndigheten riktats allvarliga anklagelser mot honom.

Han anser sig helt oskyldig till anklagelserna och har även begärt att arbetsgivaren ska utreda dessa ordentligt.

Detta ska dock inte ha skett påstår Falköpingsbon.

Bakgrund och tro

De anklagelser som riktats mot honom anser han sedan starkt ska ha bidragit till att han inte fick den tjänst han sökt inom myndigheten.

Enligt Falköpingsbon ska också myndigheten i ett svarsbrev ha hänvisat just till anklagelserna mot honom som skäl till att inte ge honom tjänsten.

Mannen påstår även att myndigheten i sitt jobbavslag hänvisat till mannens bakgrund och hans religiösa tro.

”Jag hävdar att jag blivit diskriminerad”, skriver Falköpingsbon i sin DO-anmälan.

Facket inkopplat

Mannen har även kopplat in sin fackliga organisation på ärendet, men utan att nå det resultat han önskat sig.

”Jag har vänt mig till facket, men efter ett par frågor de ställt till ansvariga är de nöjda och kommer inte att driva ärendet vidare”, avslutar mannen sin anmälan.