11 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:55

Positiva svar om skolan

Grundskolelever i stor enkät

Nio av tio elever trivs med skolarbetet. Det visar resultatet av årets elevenkät i Falköpings grundskolor.

I den årliga elevenkäten har elever i årskurs 5 och 8 fått svara på en rad frågor om vad de tycker om sin skolgång. Frågorna handlar bland annat om trivsel, trygghet, själva skolarbetet och skolmaten.

9 av 10 trivs

Resultatet av årets enkät visar att 95 procent av eleverna trivs med övriga elever och lärare. Ifjol var siffran 93 procent. Något färre, 90 procent, trivs med själva skolarbetet.

Bland de elever som svarat säger 94 procent att de känner sig trygga (92 procent 2013) och 79 procent känner arbetsro.

Lär sig mer

På frågorna som handlar om matematikundervisningen är det tydligt att eleverna upplever att de lär sig mer och att tiden används till diskussion och ”pratmatte” i högre utsträckning än tidigare. 88 procent är nöjda med matteundervisningen som helhet.

Nio av tio elever upplever att de vet vilka kunskapskrav som gäller, att de får den hjälp de behöver och att de känner att lärarna vill att de ska lyckas och anstränger sig för deras skull.

Men allt är inte positivt. Skolmaten får lägst betyg av alla frågor. Bara sex av tio svarar att de är nöjda med den mat som serveras.

Kritik mot skolmaten

”Vissa dagar är maten så äcklig att jag väljer att slänga den” och ”Bedrövlig, rå/kall mat och mögligt bröd är vår vardag” är några av omdömena i enkäten.

68 procent av eleverna säger att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer.

Svarsfrekvensen för årets elevenkät var 87 procent.

I den årliga elevenkäten har elever i årskurs 5 och 8 fått svara på en rad frågor om vad de tycker om sin skolgång. Frågorna handlar bland annat om trivsel, trygghet, själva skolarbetet och skolmaten.

9 av 10 trivs

Resultatet av årets enkät visar att 95 procent av eleverna trivs med övriga elever och lärare. Ifjol var siffran 93 procent. Något färre, 90 procent, trivs med själva skolarbetet.

Bland de elever som svarat säger 94 procent att de känner sig trygga (92 procent 2013) och 79 procent känner arbetsro.

Lär sig mer

På frågorna som handlar om matematikundervisningen är det tydligt att eleverna upplever att de lär sig mer och att tiden används till diskussion och ”pratmatte” i högre utsträckning än tidigare. 88 procent är nöjda med matteundervisningen som helhet.

Nio av tio elever upplever att de vet vilka kunskapskrav som gäller, att de får den hjälp de behöver och att de känner att lärarna vill att de ska lyckas och anstränger sig för deras skull.

Men allt är inte positivt. Skolmaten får lägst betyg av alla frågor. Bara sex av tio svarar att de är nöjda med den mat som serveras.

Kritik mot skolmaten

”Vissa dagar är maten så äcklig att jag väljer att slänga den” och ”Bedrövlig, rå/kall mat och mögligt bröd är vår vardag” är några av omdömena i enkäten.

68 procent av eleverna säger att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer.

Svarsfrekvensen för årets elevenkät var 87 procent.