12 dec 2014 08:15

23 jan 2015 15:17

SD vill stoppa tiggeriet

Tiggeriet på gatorna måste stoppas anser Sverigedemokraterna i en motion och kräver att det blir tillståndspliktigt.

– Det finns inget lagstöd att förbjuda tiggeri, svarar socialnämndens ordförande Susanne Larsson, (S).

Nämnden räknar med att det i dag finns ett tiotal tiggare i Falköping, senast situationen undersöktes var efter sommaren.

– Främst ansvarar vi för att det inte är några barn med och det har det inte varit. De flesta vill inte prata nämnvärt med oss.

Att betala hemresor är inget som diskuterats i nämnden.

– Det är en fråga för rumänska regeringen.

Förutom att det saknas motiv till varför tiggeriet skulle förbjudas angriper Susanne Larsson motionens brister.

– Hur ska tillståndet för att tigga fungera? Vem skulle kontrollera? Det finns mängder med frågor att besvara.

– Det finns inget lagstöd att förbjuda tiggeri, svarar socialnämndens ordförande Susanne Larsson, (S).

Nämnden räknar med att det i dag finns ett tiotal tiggare i Falköping, senast situationen undersöktes var efter sommaren.

– Främst ansvarar vi för att det inte är några barn med och det har det inte varit. De flesta vill inte prata nämnvärt med oss.

Att betala hemresor är inget som diskuterats i nämnden.

– Det är en fråga för rumänska regeringen.

Förutom att det saknas motiv till varför tiggeriet skulle förbjudas angriper Susanne Larsson motionens brister.

– Hur ska tillståndet för att tigga fungera? Vem skulle kontrollera? Det finns mängder med frågor att besvara.