12 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:55

Vattenskyddsområde förändras

Miljönämnden östra Skaraborg öppnar upp för bergvärme i ett område i Stenstorp där det tidigare rått förbud mot borrning.

Det aktuella villaområdet – med fastighetsbeteckningarna Titanen, Vilan och Vingen – ligger i ett vattenskyddsområde för en reservvattentäkt vilket förbjuder installation av värmepump.

Inte god kvalitet

En förändring är dock på gång. Falköpings kommun överväger att släppa skyddet på grund av att kvaliteten på reservvattnet inte är god. Alternativt ändras skyddsområdet så att de aktuella fastigheterna hamnar i en lägre skyddszon där borrning tillåts.

Miljönämnden östra Skaraborg sa därför i onsdags ja till en villaägare som ansökt om att installera bergvärme. Trots att de gamla reglerna om förbud fortfarande gäller.

Därmed släppte tjänstemännen beslutet vidare till politikerna i nämnden som ansåg att det var möjligt att säga ja till installationen.

– Det är rimligt att inte sätta den enskilde i kläm när det är sannolikt att vi ändå kan medge detta om några år, säger miljönämndens ordförande Torbjörn Bergman (M).

Prejudicerade

Beslutet blir prejudicerande och öppnar därmed upp för andra fastighetsägare i området att borra.

Nämndens ledamöter var eniga i sitt beslut.

Totalt ligger det 20-talet bostäder i det aktuella området, men även några industrier.

Flera risker

Orsaken till försiktigheten med att tillåta värmepumpsinstallationer borrade i berg är riskerna för negativ miljöpåverkan. Läckage av olja från kompressorer eller borraggregat och läckage av köldbärarvätska är några av riskerna.

Det aktuella villaområdet – med fastighetsbeteckningarna Titanen, Vilan och Vingen – ligger i ett vattenskyddsområde för en reservvattentäkt vilket förbjuder installation av värmepump.

Inte god kvalitet

En förändring är dock på gång. Falköpings kommun överväger att släppa skyddet på grund av att kvaliteten på reservvattnet inte är god. Alternativt ändras skyddsområdet så att de aktuella fastigheterna hamnar i en lägre skyddszon där borrning tillåts.

Miljönämnden östra Skaraborg sa därför i onsdags ja till en villaägare som ansökt om att installera bergvärme. Trots att de gamla reglerna om förbud fortfarande gäller.

Därmed släppte tjänstemännen beslutet vidare till politikerna i nämnden som ansåg att det var möjligt att säga ja till installationen.

– Det är rimligt att inte sätta den enskilde i kläm när det är sannolikt att vi ändå kan medge detta om några år, säger miljönämndens ordförande Torbjörn Bergman (M).

Prejudicerade

Beslutet blir prejudicerande och öppnar därmed upp för andra fastighetsägare i området att borra.

Nämndens ledamöter var eniga i sitt beslut.

Totalt ligger det 20-talet bostäder i det aktuella området, men även några industrier.

Flera risker

Orsaken till försiktigheten med att tillåta värmepumpsinstallationer borrade i berg är riskerna för negativ miljöpåverkan. Läckage av olja från kompressorer eller borraggregat och läckage av köldbärarvätska är några av riskerna.