15 dec 2014 20:03

23 jan 2015 15:55

SD i fokus på kommunfullmäktige

SD försökte med nästan allt.
Man voterade om allt från andra vice ordförande i socialnämnden till ersättare i Falbygdens hembygds- och fornminnesförening.
Men några extra platser fick man inte.

Vid det första sammanträdet för kommunfullmäktige efter valet krävde Sverigedemokraterna proportionella val. Något som då tog oerhört lång tid och för att slippa sitta långt in på natten även i går så hade mötet förlagts till klockan nio på morgonen. Dock visade det sig att den här gången avstod SD från proportionella val – men mötet kom att ta väldigt lång tid ändå.

Den sista punkten på dagordningen gällde nämligen val till kommunala företroendeuppdrag och för att få ordförandeplatser valde SD att nominera egna kandidater och begära votering.

Först ut var valet till barn- och utbildningsnämnden där SD fick två ordinarie ledamöter och två ersättare. Dock var man inte nöjda med det och föreslog därför Maddelen Larsson som andra vice ordförande. Detta ledde till sluten votering men utan framgång för SD.

Många uppdrag

Detta var sedan ett mönster som upprepades om och om och om igen. Dels när det gällde relativt tyngre uppdrag som andre vice ordförande i socialnämnden och tekniska nämnden men även när det gällde uppdrag som ersättare i Falbygdens hembygds- och fornminnesförening och ombudsersättare vid Hotellfastigheter i Falköpings AB:s bolagsstämmor.

– Vi tycker att vi borde ha en plats bland de ordinarie ledamöterna men eftersom det inte blir fallet så fortsätter vi med det här spelet, sa Maddelen Larsson i samband med omröstningen kring just ersättare i Falbygdens hembygds- och fornminnesförening.

Vållade debatt

Förutom den punkten gick mötet ganska fort fram. Något som dock vållade viss debatt var revideringen av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Falköping har fått i uppdrag att teckna avtal med Migrationsverket att ta emot fler barn – något som alla partier förutom SD välkomnade.

– Vi vill att man tecknar avtal om att ta emot noll barn i stället för de 28 som är föreslaget, sa Johanna Johansson (SD).

– Det går inte att teckna något noll-avtal, det är bara trams. Avtalet ger oss möjlighet att få ekonomiskt stöd och att påverka och det är en chans att visa solidaritet, replikerade Conny Johansson (S).

I övrigt delades kultur-, föreningsledar- och idrottsstipendierna samt miljöpris och folkhälsopris ut i samband med sammanträdet.

Vid det första sammanträdet för kommunfullmäktige efter valet krävde Sverigedemokraterna proportionella val. Något som då tog oerhört lång tid och för att slippa sitta långt in på natten även i går så hade mötet förlagts till klockan nio på morgonen. Dock visade det sig att den här gången avstod SD från proportionella val – men mötet kom att ta väldigt lång tid ändå.

Den sista punkten på dagordningen gällde nämligen val till kommunala företroendeuppdrag och för att få ordförandeplatser valde SD att nominera egna kandidater och begära votering.

Först ut var valet till barn- och utbildningsnämnden där SD fick två ordinarie ledamöter och två ersättare. Dock var man inte nöjda med det och föreslog därför Maddelen Larsson som andra vice ordförande. Detta ledde till sluten votering men utan framgång för SD.

Många uppdrag

Detta var sedan ett mönster som upprepades om och om och om igen. Dels när det gällde relativt tyngre uppdrag som andre vice ordförande i socialnämnden och tekniska nämnden men även när det gällde uppdrag som ersättare i Falbygdens hembygds- och fornminnesförening och ombudsersättare vid Hotellfastigheter i Falköpings AB:s bolagsstämmor.

– Vi tycker att vi borde ha en plats bland de ordinarie ledamöterna men eftersom det inte blir fallet så fortsätter vi med det här spelet, sa Maddelen Larsson i samband med omröstningen kring just ersättare i Falbygdens hembygds- och fornminnesförening.

Vållade debatt

Förutom den punkten gick mötet ganska fort fram. Något som dock vållade viss debatt var revideringen av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Falköping har fått i uppdrag att teckna avtal med Migrationsverket att ta emot fler barn – något som alla partier förutom SD välkomnade.

– Vi vill att man tecknar avtal om att ta emot noll barn i stället för de 28 som är föreslaget, sa Johanna Johansson (SD).

– Det går inte att teckna något noll-avtal, det är bara trams. Avtalet ger oss möjlighet att få ekonomiskt stöd och att påverka och det är en chans att visa solidaritet, replikerade Conny Johansson (S).

I övrigt delades kultur-, föreningsledar- och idrottsstipendierna samt miljöpris och folkhälsopris ut i samband med sammanträdet.