17 dec 2014 12:12

23 jan 2015 15:17

Avgiften för vatten och avlopp höjs

HÖJNING

Avgiften för vatten och avlopp höjs från 1 januari för abonnenter i villa och flerbostadshus. Det har kommunfullmäktige beslutat. Höjningen gäller brukningsavgifterna, de fasta årsavgifterna och de rörliga avgifterna (vattenpriset) samt avgift för dagvatten.

Avgiften för vatten och avlopp höjs från 1 januari för abonnenter i villa och flerbostadshus. Det har kommunfullmäktige beslutat. Höjningen gäller brukningsavgifterna, de fasta årsavgifterna och de rörliga avgifterna (vattenpriset) samt avgift för dagvatten.