18 dec 2014 10:37

23 jan 2015 15:17

Gransugen älg får skjutas

Skadar skogsplantering

Länsstyrelsen ger tillstånd till skyddsjakt på en älg som orsakat skador på gran- och tallplanteringar i Falköping.

Det är en person bosatt i Vara och som har skogsplanteringar på en fastighet i Falköpings kommun som sökt tillstånd för skyddsjakt.

Han skriver i ansökan att två vuxna älgar har börjat beta granplanteringarna på två olika skiften på fastigheten. De har också börjat bryta ner tallar i en äldre plantering som tidigare fått mycket tall förstörd.

Jakt motiverad

Skogsstyrelsen och representanter för en älgförvaltningsgrupp har vid flera tillfällen besiktigat planteringarna. Båda tillstyrker skyddsjakt på en älgkalv.

Länsstyrelsen har nu beslutat att ge tillstånd för skyddsjakt på en årskalv av älg. Man anser att skyddsjakt är motiverad i syfte att skrämma undan de skadegörande djuren.

I beslutet skriver länsstyrelsen även att det vid besiktning av området påträffats en omfattande mängd av spår av rådjur varför man rekommenderar en effektiviserad rådjursjakt vid planteringarna.

Det är en person bosatt i Vara och som har skogsplanteringar på en fastighet i Falköpings kommun som sökt tillstånd för skyddsjakt.

Han skriver i ansökan att två vuxna älgar har börjat beta granplanteringarna på två olika skiften på fastigheten. De har också börjat bryta ner tallar i en äldre plantering som tidigare fått mycket tall förstörd.

Jakt motiverad

Skogsstyrelsen och representanter för en älgförvaltningsgrupp har vid flera tillfällen besiktigat planteringarna. Båda tillstyrker skyddsjakt på en älgkalv.

Länsstyrelsen har nu beslutat att ge tillstånd för skyddsjakt på en årskalv av älg. Man anser att skyddsjakt är motiverad i syfte att skrämma undan de skadegörande djuren.

I beslutet skriver länsstyrelsen även att det vid besiktning av området påträffats en omfattande mängd av spår av rådjur varför man rekommenderar en effektiviserad rådjursjakt vid planteringarna.