19 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Falköping är en villastad

Flest äger sin bostad

Att bo i ett ägt småhus är den vanligaste boendeformen i Falköping. Näst vanligast är att bo med hyresrätt. Det visar statistik från SCB som presenterades på torsdagen.

Statistiska Centralbyråns statistik över i vilka boendeformer befolkningen bor i grundar sig på förhållandena i landets kommuner vid årsskiftet 2013/2014.

Flest i småhus

Den i särklass vanligaste boendeformen, 8 003 av 14 147 hushåll i Falköping, är småhus med äganderätt. Det betyder att 20 620 av 31 988 Falköpingsbor bor i ägt småhus.

Näst vanligast är hyresrätt i flerbostadshus. Den boendeformen har 4 182 hushåll (7 558 invånare).

På bronsplats i Falköping kommer bostadsrätt i flerbostadshus. Där är siffran 1 145 hushåll (1 783 invånare). Detta är också den vanligaste boendeformen för ensamhushåll.

Utöver dessa tre mest vanligaste boendeformer bor 370 i småhus med hyresrätt, 146 i småhus med bostadsrätt, 415 i specialbostäder och 441 i övrigt boende. För 655 personer invånare i Falköping saknas uppgift om boendeform.

Falköping följer riket

Även sett över hela riket är att bo i ett ägt småhus den vanligaste boendeformen. Den näst vanligaste är boende i hyresrätt i flerbostadshus. Det var 43 procent av hushållen som bodde i ägt småhus 2013 och 29 procent som bodde i hyresrätt i flerbostadshus. 20 procent av hushållen bodde i bostadsrätt i flerbostadshus.

Ägt småhus är den vanligaste boendeformen i 93 procent av Sveriges kommuner. Störst är andelen i Gagnef med 86 procent.

Hyresrätt i flerbostadshus är den vanligaste boendeformen i fem procent av kommunerna.

Statistiska Centralbyråns statistik över i vilka boendeformer befolkningen bor i grundar sig på förhållandena i landets kommuner vid årsskiftet 2013/2014.

Flest i småhus

Den i särklass vanligaste boendeformen, 8 003 av 14 147 hushåll i Falköping, är småhus med äganderätt. Det betyder att 20 620 av 31 988 Falköpingsbor bor i ägt småhus.

Näst vanligast är hyresrätt i flerbostadshus. Den boendeformen har 4 182 hushåll (7 558 invånare).

På bronsplats i Falköping kommer bostadsrätt i flerbostadshus. Där är siffran 1 145 hushåll (1 783 invånare). Detta är också den vanligaste boendeformen för ensamhushåll.

Utöver dessa tre mest vanligaste boendeformer bor 370 i småhus med hyresrätt, 146 i småhus med bostadsrätt, 415 i specialbostäder och 441 i övrigt boende. För 655 personer invånare i Falköping saknas uppgift om boendeform.

Falköping följer riket

Även sett över hela riket är att bo i ett ägt småhus den vanligaste boendeformen. Den näst vanligaste är boende i hyresrätt i flerbostadshus. Det var 43 procent av hushållen som bodde i ägt småhus 2013 och 29 procent som bodde i hyresrätt i flerbostadshus. 20 procent av hushållen bodde i bostadsrätt i flerbostadshus.

Ägt småhus är den vanligaste boendeformen i 93 procent av Sveriges kommuner. Störst är andelen i Gagnef med 86 procent.

Hyresrätt i flerbostadshus är den vanligaste boendeformen i fem procent av kommunerna.