20 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:55

Kränkande behandling vanligaste orsaken

17 anmälningar har hittills i år gjorts till Skolinspektionen om missförhållanden på grundskolor i Falköping. De flesta handlar om kränkande behandling och i flera fall har kritik riktats mot skolor.

SLA har tagit del av statistik från Barn- och Elevombudet, BEO, och Skolinspektionen över anmälningar om att elever anser sig ha blivit utsatta för olika former av kränkande behandling eller andra missförhållanden på förskolor, grundskolor eller gymnasieskolor.

Fler anmälningar

Totalt har 2 064 anmälningar gjorts till BEO, som är en del av Skolinspektionen, eller till Skolinspektionen. Det är en ökning med fyra procent jämfört med 2013.

En tredjedel, 718 anmälningar, gäller kränkande behandling vilket är den vanligaste anmälningsgrunden.

Kritik och föreläggande

17 av anmälningarna gäller grundskolor i Falköping. De allra flesta handlar om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever eller av lärare.

Några anmälningar handlar om att elever inte har fått särskilt stöd.

I elva av de 17 Falköpingsärendena har BEO eller Skolinspektionen fattat beslut efter prövning.

Kritik har riktats mot berörd skola i sex fall. I fyra av dessa förelägger myndigheten dessutom skolan att vidta åtgärder inom en viss tid.

I två fall har Skolinspektionen/BEO avstått från att rikta kritik eftersom skolan anses ha vidtagit tillräckliga åtgärder.

Tre anmälningar har avskrivits utan åtgärd.

Sparkar och slag

Ett ärende där beslut ännu inte fattats rör en elev på en grundskola som blev mobbad under flera års tid.

Bland annat fick han motta sparkar, slag och hånfulla kommentarer och fick också tillhörigheter nedspolade i toaletten.

Kräver 160 000

Barn- och elevombudet anser att skolan flera gånger fått signaler om vad som hänt och borde ha insett allvaret. Också Skolinspektionen har vid två olika tillfällen kommit fram till att Falköpings kommun brustit i ansvar.

BEO kräver nu att pojken får 160 000 kronor i skadestånd.

SLA har tagit del av statistik från Barn- och Elevombudet, BEO, och Skolinspektionen över anmälningar om att elever anser sig ha blivit utsatta för olika former av kränkande behandling eller andra missförhållanden på förskolor, grundskolor eller gymnasieskolor.

Fler anmälningar

Totalt har 2 064 anmälningar gjorts till BEO, som är en del av Skolinspektionen, eller till Skolinspektionen. Det är en ökning med fyra procent jämfört med 2013.

En tredjedel, 718 anmälningar, gäller kränkande behandling vilket är den vanligaste anmälningsgrunden.

Kritik och föreläggande

17 av anmälningarna gäller grundskolor i Falköping. De allra flesta handlar om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever eller av lärare.

Några anmälningar handlar om att elever inte har fått särskilt stöd.

I elva av de 17 Falköpingsärendena har BEO eller Skolinspektionen fattat beslut efter prövning.

Kritik har riktats mot berörd skola i sex fall. I fyra av dessa förelägger myndigheten dessutom skolan att vidta åtgärder inom en viss tid.

I två fall har Skolinspektionen/BEO avstått från att rikta kritik eftersom skolan anses ha vidtagit tillräckliga åtgärder.

Tre anmälningar har avskrivits utan åtgärd.

Sparkar och slag

Ett ärende där beslut ännu inte fattats rör en elev på en grundskola som blev mobbad under flera års tid.

Bland annat fick han motta sparkar, slag och hånfulla kommentarer och fick också tillhörigheter nedspolade i toaletten.

Kräver 160 000

Barn- och elevombudet anser att skolan flera gånger fått signaler om vad som hänt och borde ha insett allvaret. Också Skolinspektionen har vid två olika tillfällen kommit fram till att Falköpings kommun brustit i ansvar.

BEO kräver nu att pojken får 160 000 kronor i skadestånd.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.