23 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Kritik efter kränkningar på grundskola

Krav på omedelbara åtgärder

Skolinspektionen riktar efter en granskning kritik mot Falköpings kommun. Detta efter en serie händelser på en grundskola då en elev utsattes för kränkande behandling.

Det var i juni i år som en förälder till en elev på en kommunal grundskola i Falköpings kommun anmälde till Skolinspektionen att barnet vid upprepade tillfällen utsatts för kränkande behandling.

Sparkad och slagen

Eleven hade blivit spottad, sparkad, slagen och hotad av andra elever, dels på fritids, dels under raster. Dessutom hade eleven blivit sparkad i busskön.

Föräldern uppgav i sin anmälan att det varit stökigt för eleverna på skolan och att den situationen förvärrades under läsåret 2013/2014.

Inte anmälts

I anmälan menade föräldern även att skolans personal löser konflikter och situationer när de uppstår, men de arbetar inte förebyggande för att komma till rätta med den stökiga situationen.

Efter att ha granskat ärendet har Skolinspektionen beslutat att ge Falköpings kommun, som huvudman för den aktuella skolan, en anmärkning.

Myndigheten konstaterar att uppgifter om kränkande behandling i flera fall aldrig anmälts av skolan till huvudmannen.

Kommunen har heller inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillförsäkra eleverna en studiemiljö som präglas av trygghet och studiero.

Uppföljning saknas

För att komma till rätta med problemen har skolan bland annat anställt personal med uppdrag att arbeta med elevhälsan och kommunens värdegrundsarbete.

Men Skolinspektionen konstaterar att någon uppföljning eller utvärdering av åtgärderna inte har skett. Skolan har heller inte arbetat tillräckligt aktivt med att förebygga brister gällande elevernas trygghet och studiero eller med att ta reda på hur eleverna upplever sin skolmiljö.

Det var i juni i år som en förälder till en elev på en kommunal grundskola i Falköpings kommun anmälde till Skolinspektionen att barnet vid upprepade tillfällen utsatts för kränkande behandling.

Sparkad och slagen

Eleven hade blivit spottad, sparkad, slagen och hotad av andra elever, dels på fritids, dels under raster. Dessutom hade eleven blivit sparkad i busskön.

Föräldern uppgav i sin anmälan att det varit stökigt för eleverna på skolan och att den situationen förvärrades under läsåret 2013/2014.

Inte anmälts

I anmälan menade föräldern även att skolans personal löser konflikter och situationer när de uppstår, men de arbetar inte förebyggande för att komma till rätta med den stökiga situationen.

Efter att ha granskat ärendet har Skolinspektionen beslutat att ge Falköpings kommun, som huvudman för den aktuella skolan, en anmärkning.

Myndigheten konstaterar att uppgifter om kränkande behandling i flera fall aldrig anmälts av skolan till huvudmannen.

Kommunen har heller inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att tillförsäkra eleverna en studiemiljö som präglas av trygghet och studiero.

Uppföljning saknas

För att komma till rätta med problemen har skolan bland annat anställt personal med uppdrag att arbeta med elevhälsan och kommunens värdegrundsarbete.

Men Skolinspektionen konstaterar att någon uppföljning eller utvärdering av åtgärderna inte har skett. Skolan har heller inte arbetat tillräckligt aktivt med att förebygga brister gällande elevernas trygghet och studiero eller med att ta reda på hur eleverna upplever sin skolmiljö.