23 dec 2014 07:00

23 jan 2015 15:56

Nöjdare invånare i SCB:s medborgarenkät

Falköpings invånare är mer positivt inställda till sin kommun än i fjol. Det visar årets SCB:s medborgarundersökning.
– Ett trendbrott, säger kommunalrådet Conny Johansson, S.

Betygsspannet är 0-100. Ett resultat under 40 är icke godkänt, medan gränsen för nöjd går vid 55. 75 betyder mycket nöjd.

Första delen av undersökningen är ett helhetsmått på hur bra man anser att det är att bo och leva i kommunen, så kallat nöjd-region-index. Här får kommunen 61. Jämförbara kommuner har 62. Men Falköping gör ändå en förbättring jämfört med ifjol.

”Rekommendera andra”

– Målet är att fler rekommenderar andra att bosätta sig här, säger kommundirektör Tomas Hjert.

Kategorin arbetsmöjligheter drar ner betyget.

– Ungdomarna drar ner siffrorna. Men trots många negativa signaler från industriföretag så har arbetslösheten minskat. En bild vi måste vi bli bättre på att kommunicera.

”Blivit tryggare”

Fler anser att kommunen är trygg att bo i.

– Brottsligheten är låg, framför allt är det få våldsbrott och det är skönt att det har vänt, säger Conny Johansson.

Den andra delen i undersökningen är medborgarnas betyg på kommunens olika verksamheter. Betyget blir 54, jämförbara kommuner får 56.

Högt betyg får gymnasiet, idrotts- och motionsanläggningar, räddningstjänst och vatten-avlopp.

”Skolan måste upp”

Förbättringspotentialen finns i förskolan och grundskolan.

– Det är det enskilt viktigaste att förbättra.

Den tredje delen mäter i vilken grad man anser sig ha inflytande på kommunala beslut och verksamheten. Här får Falköping 41, samma som riksgenomsnittet.

– Vi ska bli bättre på att kommunicera och synas i sociala medier, säger kommunikationschef Pascal Tshibanda.

1200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades. Svarsfrekvensen var 46 procent, i paritet med snittet för övriga 73 deltagande kommuner.

Betygsspannet är 0-100. Ett resultat under 40 är icke godkänt, medan gränsen för nöjd går vid 55. 75 betyder mycket nöjd.

Första delen av undersökningen är ett helhetsmått på hur bra man anser att det är att bo och leva i kommunen, så kallat nöjd-region-index. Här får kommunen 61. Jämförbara kommuner har 62. Men Falköping gör ändå en förbättring jämfört med ifjol.

”Rekommendera andra”

– Målet är att fler rekommenderar andra att bosätta sig här, säger kommundirektör Tomas Hjert.

Kategorin arbetsmöjligheter drar ner betyget.

– Ungdomarna drar ner siffrorna. Men trots många negativa signaler från industriföretag så har arbetslösheten minskat. En bild vi måste vi bli bättre på att kommunicera.

”Blivit tryggare”

Fler anser att kommunen är trygg att bo i.

– Brottsligheten är låg, framför allt är det få våldsbrott och det är skönt att det har vänt, säger Conny Johansson.

Den andra delen i undersökningen är medborgarnas betyg på kommunens olika verksamheter. Betyget blir 54, jämförbara kommuner får 56.

Högt betyg får gymnasiet, idrotts- och motionsanläggningar, räddningstjänst och vatten-avlopp.

”Skolan måste upp”

Förbättringspotentialen finns i förskolan och grundskolan.

– Det är det enskilt viktigaste att förbättra.

Den tredje delen mäter i vilken grad man anser sig ha inflytande på kommunala beslut och verksamheten. Här får Falköping 41, samma som riksgenomsnittet.

– Vi ska bli bättre på att kommunicera och synas i sociala medier, säger kommunikationschef Pascal Tshibanda.

1200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades. Svarsfrekvensen var 46 procent, i paritet med snittet för övriga 73 deltagande kommuner.

  • Rikard Jansson