29 dec 2014 14:52

23 jan 2015 15:17

Ingen kritik mot läkare

Den första penicillinkuren bet inte på urinvägsinfektionen. Först den andra gav effekt. Nu anmäler patienten Närhälsan - förgäves.

Patienten hade gått med hög feber och ansåg att han plågats av urinvägsinfektionen onödigt länge. Han beslutade sig därför att anmäla den vårdcentralen i Falköping dit han vänt sig.

IVO-anmälan

IVO, Inspektionen för vård och omsorg som tagit emot anmälan avslutar dock ärendet utan att rikta någon kritik mot läkaren, trots att patientens behandlingsprocessen orsakade utdragna besvär.

Av anmälan framgår att patienten hävdat att ett urinodlingsprov borde tagits för att bedöma om han hade prostatit.

IVO menar att ett sådant prov skulle kunant ge ett underlag för bedömning, men att patienten i övrigt behandlats enligt sedvanlig rutin. Läkaren hävdar att han inte fick signal om några symptom som skulle pekat på det skulle varit aktuellt att ta ett sådant prov.

Patienten hade gått med hög feber och ansåg att han plågats av urinvägsinfektionen onödigt länge. Han beslutade sig därför att anmäla den vårdcentralen i Falköping dit han vänt sig.

IVO-anmälan

IVO, Inspektionen för vård och omsorg som tagit emot anmälan avslutar dock ärendet utan att rikta någon kritik mot läkaren, trots att patientens behandlingsprocessen orsakade utdragna besvär.

Av anmälan framgår att patienten hävdat att ett urinodlingsprov borde tagits för att bedöma om han hade prostatit.

IVO menar att ett sådant prov skulle kunant ge ett underlag för bedömning, men att patienten i övrigt behandlats enligt sedvanlig rutin. Läkaren hävdar att han inte fick signal om några symptom som skulle pekat på det skulle varit aktuellt att ta ett sådant prov.

  • Rikard Jansson