30 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Får gå tomhänt efter fallolycka

En person som kräver skadestånd av kommunen efter en fallolycka får kalla handen. ”Vi har inte ersättningsskyldighet vid varje enskilt tillfälle” svarar kommunen.

Det var den 11 augusti i år som personen ramlade utanför biblioteket i Stenstorp. Hur allvarlig skadan är framgåer inte, men personen vände sig till kommunen som varit i kontakt med sitt försäkringsbolag för att få rådgivning i ärendet. Efteråt avvisar kommunjuristen skadeståndsanspråk.

Mailväxling

Av mailväxlingen mellan Protector, kommunens försäkringsbolag och kommunjuristen framgår:

”Enligt skadelidande var det troligt rullgrus från några blomkrukor och var det i övrigt normalt underhållet så anser jag inte att ansvar föreligger”.

”God renhållning”

Kommunens fastighetsavdelning som fått ge sin bild av ansvarsläget anser att renhållningen varit god. De är vid fastigheten ett par gånger i veckan under vår, sommar och höst. Oftare under vintetid och i samband med skadegörelser.

De utesluter inte att det kan förekomma småsten, kvistar och andra föremål orsakade av blåst eller skadegörelse.

”Ansvaret för kommunen att hålla kommunal mark i sådant skick att olyckor inte inträffar sträcker sig dock inte så långt att ersättningsskyldighet inträder vid varje situationen där olyckor av det nu aktuella slaget inträffar.”

Avvisas helt

På juristspråk innebär det att det inte anses föreligga någon rättslig grund för ersättning och anspråket avvisas i sin helhet.

Kommunjuristen lämnar dock en brasklapp. Den drabbade välkomnas att redogöra närmare för skadan och grunderna om bedömningen är felaktig.

Det var den 11 augusti i år som personen ramlade utanför biblioteket i Stenstorp. Hur allvarlig skadan är framgåer inte, men personen vände sig till kommunen som varit i kontakt med sitt försäkringsbolag för att få rådgivning i ärendet. Efteråt avvisar kommunjuristen skadeståndsanspråk.

Mailväxling

Av mailväxlingen mellan Protector, kommunens försäkringsbolag och kommunjuristen framgår:

”Enligt skadelidande var det troligt rullgrus från några blomkrukor och var det i övrigt normalt underhållet så anser jag inte att ansvar föreligger”.

”God renhållning”

Kommunens fastighetsavdelning som fått ge sin bild av ansvarsläget anser att renhållningen varit god. De är vid fastigheten ett par gånger i veckan under vår, sommar och höst. Oftare under vintetid och i samband med skadegörelser.

De utesluter inte att det kan förekomma småsten, kvistar och andra föremål orsakade av blåst eller skadegörelse.

”Ansvaret för kommunen att hålla kommunal mark i sådant skick att olyckor inte inträffar sträcker sig dock inte så långt att ersättningsskyldighet inträder vid varje situationen där olyckor av det nu aktuella slaget inträffar.”

Avvisas helt

På juristspråk innebär det att det inte anses föreligga någon rättslig grund för ersättning och anspråket avvisas i sin helhet.

Kommunjuristen lämnar dock en brasklapp. Den drabbade välkomnas att redogöra närmare för skadan och grunderna om bedömningen är felaktig.

  • Rikard Jansson