30 dec 2014 08:00

23 jan 2015 15:17

Outredd elev får gå i särskola

En grundskoleelev i Falköping har placerats i särskola trots att det inte finns någon utredning som styrker behovet av detta. Skolinspektionen driver nu själva ärendet efter att ha uppmärksammat situationen efter en rutininspektion.

Rektorn på skolan hävdar i ett tidigt yttrande att ärendet är svårutrett. Eleven ska ha flyttat till Falköping för ett år sedan och då haft kommunikationsproblem. Efter ett halvår så flyttades eleven till den skola som nu är föremål för utredning. Vid den nya skolan har eleven haft en öronmärkt lärare för sin undervisning och alltså inte av grundsärskolans lärare - dock i samma klassrum som särskolans elever.

Inget åtgärdsprogram

Eleven har för närvarande inget åtgärdsprogram och lärarna säger sig ha vag kännedom om elevens undervisning. Det bekräftades att eleven har blivit inskolad men inte om det fanns någon dokumentation över detta.

De utredningar som påbörjats för ett mottagande på särskolan är inte klara, däribland den pedagogiska och den sociala.

På gång

Medicinska delen är på gång enligt rektorn. I ärendet framgår också att det är ansvarig på grundsärskolan som fattar beslut om mottagande, inte rektorn. Denne har alltså tidigare hävdat att ärendet är svårutrett.

Söker svar

Så vad ligger egentligen bakom placeringen i särskolan? Det måste Falköpings kommun svara myndigheten på senast den 12 januari. Fortfarande är mycket oklart. Vilka utredningar har gjorts innan eleven skrevs in i särskolan? Har placeringen skett i samråd med barnets vårdnadshavare? Eftersom det inte framgår om eleven har möjlighet att nå kunskapsmålen med nuvarandes stöd så måste även detta fram i ljuset.

Rektorn på skolan hävdar i ett tidigt yttrande att ärendet är svårutrett. Eleven ska ha flyttat till Falköping för ett år sedan och då haft kommunikationsproblem. Efter ett halvår så flyttades eleven till den skola som nu är föremål för utredning. Vid den nya skolan har eleven haft en öronmärkt lärare för sin undervisning och alltså inte av grundsärskolans lärare - dock i samma klassrum som särskolans elever.

Inget åtgärdsprogram

Eleven har för närvarande inget åtgärdsprogram och lärarna säger sig ha vag kännedom om elevens undervisning. Det bekräftades att eleven har blivit inskolad men inte om det fanns någon dokumentation över detta.

De utredningar som påbörjats för ett mottagande på särskolan är inte klara, däribland den pedagogiska och den sociala.

På gång

Medicinska delen är på gång enligt rektorn. I ärendet framgår också att det är ansvarig på grundsärskolan som fattar beslut om mottagande, inte rektorn. Denne har alltså tidigare hävdat att ärendet är svårutrett.

Söker svar

Så vad ligger egentligen bakom placeringen i särskolan? Det måste Falköpings kommun svara myndigheten på senast den 12 januari. Fortfarande är mycket oklart. Vilka utredningar har gjorts innan eleven skrevs in i särskolan? Har placeringen skett i samråd med barnets vårdnadshavare? Eftersom det inte framgår om eleven har möjlighet att nå kunskapsmålen med nuvarandes stöd så måste även detta fram i ljuset.

  • Rikard Jansson