31 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:56

Akut brist på förskoleplatser

Inflyttningen till förskolan Hästbacken försenas med fem veckor. Detta sker i ett läge när ett 40-tal barn står på kö för att få en förskoleplats. Kommunen själva kallar situationen akut.

Inflyttning väntas ske först vecka 12 med hänvisning till vädersituationen.

– Vi har en barnomsorgsgaranti på tre månader men nu vet vi inte om vi klarar det. Lagen säger dock max fyra månader, säger Johanna Svensson, förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det råder brist på såväl lokaler som personal. En situation som förvärrats under hösten.

– Vi söker hela tiden efter förskolelärare men det är brist i hela landet. Tillsammans med tekniska håller vi på att titta över vilka lokaler vi har. Skulle vi sätta in moduler kan det ta några månader att upphandla, och installera.

Kö under vårarna brukar det vara, men inte sådan brist tidigare.

– Som förälder kan man få åka några kilometer för att hämta och lämna, men vi försöker lösa det så nära där man bor som möjligt.

Det är tidigare Gunghästen med tre avdelningar som byggs till med två avdelningar och byter namn till Hästbackens förskola. Den får ett helt nyt tillagningskök.

Tillbyggnad

För ganska exakt ett år sedan togs de första ivriga spadtagen av förskolebarn till nya förskolan Hästbacken. Avdelningarna kommer att heta Fjärilen, Humlan, Spindeln, Nyckelpigan (kväll, natt och helg) och Myran (resursavdelning).

Under renoveringstiden har förskolan inhysts i moduler vid Ållebergsgymnasiet. När Hästbackens förskola står klar för inflyttning kommer även barnen från förskolan Urd att gå där. Den förskolan avvecklas därmed.

Barnomsorg dygnet runt

Hästbacken blir därmed den första barnomsorgen som har öppet dygnet-runt och får därmed hela kommunen som upptagningsområde.

De nya lokalerna får fler och mindre rum vilket underlättar för nattverksamhet.

Genom tillbygget har det tidigare korttidsboendet i Gunghästens lokaler fått tillgång till helt nya lokaler intill.

Nattöppet dagis i kringorterna finns det dock ännu inte.

– Det är en service som vi vill erbjuda och behovet är stort. Men det tar ett tag att få i gång en bra verksamhet. Sedan är det också en kostnadsfråga.

Inflyttning väntas ske först vecka 12 med hänvisning till vädersituationen.

– Vi har en barnomsorgsgaranti på tre månader men nu vet vi inte om vi klarar det. Lagen säger dock max fyra månader, säger Johanna Svensson, förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det råder brist på såväl lokaler som personal. En situation som förvärrats under hösten.

– Vi söker hela tiden efter förskolelärare men det är brist i hela landet. Tillsammans med tekniska håller vi på att titta över vilka lokaler vi har. Skulle vi sätta in moduler kan det ta några månader att upphandla, och installera.

Kö under vårarna brukar det vara, men inte sådan brist tidigare.

– Som förälder kan man få åka några kilometer för att hämta och lämna, men vi försöker lösa det så nära där man bor som möjligt.

Det är tidigare Gunghästen med tre avdelningar som byggs till med två avdelningar och byter namn till Hästbackens förskola. Den får ett helt nyt tillagningskök.

Tillbyggnad

För ganska exakt ett år sedan togs de första ivriga spadtagen av förskolebarn till nya förskolan Hästbacken. Avdelningarna kommer att heta Fjärilen, Humlan, Spindeln, Nyckelpigan (kväll, natt och helg) och Myran (resursavdelning).

Under renoveringstiden har förskolan inhysts i moduler vid Ållebergsgymnasiet. När Hästbackens förskola står klar för inflyttning kommer även barnen från förskolan Urd att gå där. Den förskolan avvecklas därmed.

Barnomsorg dygnet runt

Hästbacken blir därmed den första barnomsorgen som har öppet dygnet-runt och får därmed hela kommunen som upptagningsområde.

De nya lokalerna får fler och mindre rum vilket underlättar för nattverksamhet.

Genom tillbygget har det tidigare korttidsboendet i Gunghästens lokaler fått tillgång till helt nya lokaler intill.

Nattöppet dagis i kringorterna finns det dock ännu inte.

– Det är en service som vi vill erbjuda och behovet är stort. Men det tar ett tag att få i gång en bra verksamhet. Sedan är det också en kostnadsfråga.

  • Rikard Jansson