03 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Tufft år för mjölkbönder väntar

Intäkterna för mjölkbönderna riskerar att fortsätta falla under 2015.
– Vi har gjort säkningar av avräkningspriserna och det är inte omöjligt att det blir något mer, säger Ulf Claesson, styrelseordförande i Falköpings mejeri Ek.för.

Ett pågående importstopp av mjölk till Ryssland och fria mjölkkvoter inom EU från och med 1 april. Det är två osäkerhetsfaktorer just nu för landets mjölkbönder.

– Generellt så är det väldigt tufft nu med många faktorer som påverkar negativt. Vi hoppas att det här är en tillfälligt dipp.

Falköpings mejeri klarar sig dock relativt bra från importstoppet då de endast exporterar mellan 5-10 procent av sin råvara, och då i form av mjölkpulver. Men fortfarande finns det en uttalad oro vad som ska hända när möjlkkvoterna släpps fria i Europa senare i år. EU-kommissionens beslutet kom dock redan för flera år sedan.

– Men det kommer väldigt olägligt just nu.

Vad kan ni göra för att kompensera?

– Vi försöker processa så mycket som möjligt med så få personer som möjligt. Vi använder modern teknik och i logistiken försöker vi köra med fulla mjölkbilar. Det är viktigt att produktionen på mejeriet kan ske så effektivt som möjligt.

Lägger ner

Förra året lade mellan 5-10 mjölkbönder ner sina gårdar på Falbygden. En siffra som dock är vanligt, enligt Ulf Claesson.

Var går smärtgränsen?

– Det är lättare om man inte är så nyinvesterad utan kör på ”rost och röta”, så kan man köra på till ett avräkningspris på tre kronor. Men fyra kronor är den nivån man behöver ligga på. Vi hoppas att den här svackan är kortsiktig annars finns det risk att bönder slutar.

I sociala medier våndas Arlas bönder över att deras bolag sänker avräkningspriserna med 19,5 öre från och med 5 januari. Även bönderna knutna till Falköpings mejeri drabbas alltså av lägre intäkter.

– Vi har gjort säkningar och det är inte omöjligt att det blir något mer, säger Ulf Claesson som dock tillägger att de bolaget inte kommenterar leverantörspriser och avtal.

Avräkning i efterhand

De lokala mjölkbönderan får besked på avräkningspriserna i efterhand; Den 20e i månaden efter. Det senast kända priset är 3,70 kronor kilot.

– Men det har nog säkert blivit en sänking sedan dess. Företaget har flaggat för sänkningar och är nog snart nere på 3,50 kronor kilot, säger en bonde som leverar till Falköpings mejeri.

Hur ser du på situationen?

– Det är inte alls bra eftersom kostnaderna inte går ner i samma takt.

Bonden ser dock en fördel med att det är lågt mjölkpris nu inför borttagningen av kvoterna den 1 april.

– Det kan bidra till att det inte blir så mycket produktionsökning som det skulle ha blivit med höga mjölkpriser.

Ett pågående importstopp av mjölk till Ryssland och fria mjölkkvoter inom EU från och med 1 april. Det är två osäkerhetsfaktorer just nu för landets mjölkbönder.

– Generellt så är det väldigt tufft nu med många faktorer som påverkar negativt. Vi hoppas att det här är en tillfälligt dipp.

Falköpings mejeri klarar sig dock relativt bra från importstoppet då de endast exporterar mellan 5-10 procent av sin råvara, och då i form av mjölkpulver. Men fortfarande finns det en uttalad oro vad som ska hända när möjlkkvoterna släpps fria i Europa senare i år. EU-kommissionens beslutet kom dock redan för flera år sedan.

– Men det kommer väldigt olägligt just nu.

Vad kan ni göra för att kompensera?

– Vi försöker processa så mycket som möjligt med så få personer som möjligt. Vi använder modern teknik och i logistiken försöker vi köra med fulla mjölkbilar. Det är viktigt att produktionen på mejeriet kan ske så effektivt som möjligt.

Lägger ner

Förra året lade mellan 5-10 mjölkbönder ner sina gårdar på Falbygden. En siffra som dock är vanligt, enligt Ulf Claesson.

Var går smärtgränsen?

– Det är lättare om man inte är så nyinvesterad utan kör på ”rost och röta”, så kan man köra på till ett avräkningspris på tre kronor. Men fyra kronor är den nivån man behöver ligga på. Vi hoppas att den här svackan är kortsiktig annars finns det risk att bönder slutar.

I sociala medier våndas Arlas bönder över att deras bolag sänker avräkningspriserna med 19,5 öre från och med 5 januari. Även bönderna knutna till Falköpings mejeri drabbas alltså av lägre intäkter.

– Vi har gjort säkningar och det är inte omöjligt att det blir något mer, säger Ulf Claesson som dock tillägger att de bolaget inte kommenterar leverantörspriser och avtal.

Avräkning i efterhand

De lokala mjölkbönderan får besked på avräkningspriserna i efterhand; Den 20e i månaden efter. Det senast kända priset är 3,70 kronor kilot.

– Men det har nog säkert blivit en sänking sedan dess. Företaget har flaggat för sänkningar och är nog snart nere på 3,50 kronor kilot, säger en bonde som leverar till Falköpings mejeri.

Hur ser du på situationen?

– Det är inte alls bra eftersom kostnaderna inte går ner i samma takt.

Bonden ser dock en fördel med att det är lågt mjölkpris nu inför borttagningen av kvoterna den 1 april.

– Det kan bidra till att det inte blir så mycket produktionsökning som det skulle ha blivit med höga mjölkpriser.

  • Rikard Jansson

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.