08 jan 2015 10:44

23 jan 2015 15:18

Falköping klarade nytt snömål

Falköpings kommun levde häromdagen upp till sin nya målsättning att alla gator och gång- och cykelvägar ska vara snöröjda första dygnet vid snöfall. Prioriterade gator och gång- och cykelvägar ska vara plogade och klara senast klockan 06.30, vardag som helg. Från och med i år delas Falköping upp i sex distrikt och fyra förare snöröjer varje distrikts gator och gång- och cykelvägar.

Falköpings kommun levde häromdagen upp till sin nya målsättning att alla gator och gång- och cykelvägar ska vara snöröjda första dygnet vid snöfall. Prioriterade gator och gång- och cykelvägar ska vara plogade och klara senast klockan 06.30, vardag som helg. Från och med i år delas Falköping upp i sex distrikt och fyra förare snöröjer varje distrikts gator och gång- och cykelvägar.