10 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Expansion tvingar till miljoninvestering

En rondell som förser Marjarpområdet med tung trafik kommer att anläggas utmed länsväg 184 inom några månader. Kommunen kommer att stå för 25 procent av kostnaden och Trafikverket resterande del.

– Vi är nöjda med avtalet, säger kommunalrådet Conny Johansson, S och tillägger:

– Trafikverket tog en större del än vi trodde från början. Detta är viktigt även för dem med tanke på trafiksäkerheten. Det kan förklara att man väljer att göra det här i ett tidigt skede.

Ökning av tung trafik

Den tunga trafiken till och från logistikområdet Marjarp har hela tiden ökat. Nya rondellen ska öka tillgängligheten och förbättra trafiksituationen.

På Marjarpsområdet finns för närvarande två virkesterminaler och en torrhamn, så kallad dryport.

– Olycksrisken minskar och trafiken behöver inte stå och vänta. Ska man ut på Skaravägen i dag så kan man få stå ett tag. Jag tror att det här kommer att bli jättebra.

2 miljoner kronor

De totala kostnaderna uppgår till 8 miljoner kronor. Kommunen kommer själva att få stå för 2 miljoner av dem. Andelen motsvarar kostnaden för anslutningen från rondellen till verksamhetsområdet på Brogärdet söder om Norra Tvärvägen.

Byggbar industrimark

– Det här gör att vi får industrimark tillgängligt på båda sidor och det skapar möjligheter för företag att anlägga lager här.

En kostnadskalkyl som gjordes 2010 visade då att cirkulationsplatsen skulle gå på 7,3 miljoner kronor. Conny Johansson menar dock att det mer ska ses som en indikation än verkliga kostnader. Men det finns en risk att kommunen får betala mer än de två miljonerna: Stiger kostnaderna mer än tio procent än de budgeterat så har båda parter enligt rätt att begära omförhandling eller säga upp avtalet.

Stigningsfält

Flera andra åtgärder är också planerade. Bland annat ett stigningsfält från 184:an ut på 46:an mot Falköpingshållet till.

– Men där har vi inte skrivit några avtal än.

De totala kostnaderna för att förbättra trafiksituationen har tidigare beräknats till 55,4 miljoner kronor. Där inräknad en rondell vid Uddagårdsvägen 2858

– Men det ligger långt bort i tiden. Löser sig trafiksituationen med de åtgärder som vi gör innan så kan man eventuellt klara sig utan rondell.

– Vi är nöjda med avtalet, säger kommunalrådet Conny Johansson, S och tillägger:

– Trafikverket tog en större del än vi trodde från början. Detta är viktigt även för dem med tanke på trafiksäkerheten. Det kan förklara att man väljer att göra det här i ett tidigt skede.

Ökning av tung trafik

Den tunga trafiken till och från logistikområdet Marjarp har hela tiden ökat. Nya rondellen ska öka tillgängligheten och förbättra trafiksituationen.

På Marjarpsområdet finns för närvarande två virkesterminaler och en torrhamn, så kallad dryport.

– Olycksrisken minskar och trafiken behöver inte stå och vänta. Ska man ut på Skaravägen i dag så kan man få stå ett tag. Jag tror att det här kommer att bli jättebra.

2 miljoner kronor

De totala kostnaderna uppgår till 8 miljoner kronor. Kommunen kommer själva att få stå för 2 miljoner av dem. Andelen motsvarar kostnaden för anslutningen från rondellen till verksamhetsområdet på Brogärdet söder om Norra Tvärvägen.

Byggbar industrimark

– Det här gör att vi får industrimark tillgängligt på båda sidor och det skapar möjligheter för företag att anlägga lager här.

En kostnadskalkyl som gjordes 2010 visade då att cirkulationsplatsen skulle gå på 7,3 miljoner kronor. Conny Johansson menar dock att det mer ska ses som en indikation än verkliga kostnader. Men det finns en risk att kommunen får betala mer än de två miljonerna: Stiger kostnaderna mer än tio procent än de budgeterat så har båda parter enligt rätt att begära omförhandling eller säga upp avtalet.

Stigningsfält

Flera andra åtgärder är också planerade. Bland annat ett stigningsfält från 184:an ut på 46:an mot Falköpingshållet till.

– Men där har vi inte skrivit några avtal än.

De totala kostnaderna för att förbättra trafiksituationen har tidigare beräknats till 55,4 miljoner kronor. Där inräknad en rondell vid Uddagårdsvägen 2858

– Men det ligger långt bort i tiden. Löser sig trafiksituationen med de åtgärder som vi gör innan så kan man eventuellt klara sig utan rondell.

  • Rikard Jansson