12 jan 2015 13:45

23 jan 2015 15:18

Möte om cannabis och spice

Falköpings kommun och Polisen i Falköping har bjudit in föräldrar och allmänhet till ett informationsmöte om drogerna cannabis och spice, som båda förekommer i Falköping. En fråga som kommer att tas upp på mötet är vad man som förälder kan göra för att hindra ens barn från att använda droger.

Mötet arrangeras på kvällstid den 22 januari i Musikskolans konsertsal på Ållebergsgymnasiet

Falköpings kommun och Polisen i Falköping har bjudit in föräldrar och allmänhet till ett informationsmöte om drogerna cannabis och spice, som båda förekommer i Falköping. En fråga som kommer att tas upp på mötet är vad man som förälder kan göra för att hindra ens barn från att använda droger.

Mötet arrangeras på kvällstid den 22 januari i Musikskolans konsertsal på Ållebergsgymnasiet