13 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Förskolan får högt betyg

95 procent av föräldrarna är nöjda

Kvaliteten på förskolan i Falköping är god eller till och med mycket god. Det visar resultatet av en enkätundersökning bland föräldrar med barn i förskolan.

Enkäten till föräldrar och vårdnadshavare med barn i Falköpings kommuns förskolor och som genomfördes under slutet av förra året, har besvarats av 747 familjer.

Enligt ansvariga på Falköpings kommun är det en högre svarsfrekvens än under föregående år.

Känner sig trygga

Resultatet av undersökningen visar att utifrån ett helhetsperspektiv tycker 95 procent av vårdnadshavarna att kvaliteten på förskoleverksamheten är god eller mycket god i Falköping.

Gott bemötande

98 procent av vårdnadshavarna känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan.

Något färre, 97 procent, upplever att de får ett gott eller mycket gott bemötande från förskolepersonalen och 98 procent att deras barn får det.

På frågan om vårdnadshavarna anser att deras barn får den stimulans och utveckling de behöver på förskolan svarar 95 procent ja.

Bra inskolning

93 procent av de vårdnadshavare som besvarat förskoleenkäten säger att de upplever att innehållet och utbytet under inskolnings- och utvecklingssamtal är gott eller mycket gott.

Kritik mot tandhälsa

Men allt är inte positivt inom den kommunala förskoleverksamheten i Falköping.

Den fråga som största andelen vårdnadshavare är kritiska till eller svarar att de är osäkra på, är hur de ställer sig till förskolans arbete med att främja en god tandhälsa.

Hela 28 procent av vårdnadshavarna svarar att de antingen inte har någon uppfattning eller att de i någon grad är missnöjda med hur förskolan arbetar förebyggande med tandhälsa.

Enkäten till föräldrar och vårdnadshavare med barn i Falköpings kommuns förskolor och som genomfördes under slutet av förra året, har besvarats av 747 familjer.

Enligt ansvariga på Falköpings kommun är det en högre svarsfrekvens än under föregående år.

Känner sig trygga

Resultatet av undersökningen visar att utifrån ett helhetsperspektiv tycker 95 procent av vårdnadshavarna att kvaliteten på förskoleverksamheten är god eller mycket god i Falköping.

Gott bemötande

98 procent av vårdnadshavarna känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan.

Något färre, 97 procent, upplever att de får ett gott eller mycket gott bemötande från förskolepersonalen och 98 procent att deras barn får det.

På frågan om vårdnadshavarna anser att deras barn får den stimulans och utveckling de behöver på förskolan svarar 95 procent ja.

Bra inskolning

93 procent av de vårdnadshavare som besvarat förskoleenkäten säger att de upplever att innehållet och utbytet under inskolnings- och utvecklingssamtal är gott eller mycket gott.

Kritik mot tandhälsa

Men allt är inte positivt inom den kommunala förskoleverksamheten i Falköping.

Den fråga som största andelen vårdnadshavare är kritiska till eller svarar att de är osäkra på, är hur de ställer sig till förskolans arbete med att främja en god tandhälsa.

Hela 28 procent av vårdnadshavarna svarar att de antingen inte har någon uppfattning eller att de i någon grad är missnöjda med hur förskolan arbetar förebyggande med tandhälsa.